Metody wewnętrznej oceny funkcjonowania audytu w jednostce sektora finansów publicznych

Katarzyna Sojka

Abstract

Purpose - the purpose of the publication is to highlight the importance of implementing internal evaluations as part of the assessment of the functioning of audit in the unit. The article presents the methodology to carry out internal evaluations in accordance with International standards of professional practice of internal auditing. Design/methodology/approach - in this work the analysis of the literature, laws, regulations and guidelines on the subject of the study. Findings - a result of the publication is to present the subject of internal assessments carried out in the audit and identify concrete solutions used by auditors in the current job. Originality/ value - scientific value of the article is to provide practical solutions used in the evaluation of internal audit.
Author Katarzyna Sojka (UEP)
Katarzyna Sojka,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsMethods of Assessing the Functioning of Internal Audit in the Public Sector Entity
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No76 t.2
Pages121-131
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaudyt wewnętrzny, ocena wewnętrzna audytu, metody oceny, sektor publiczny
Keywords in Englishinternal audit, internal evaluation of audit, evaluation methods, the public sector
Abstract in PolishCel - zwrócenie uwagi na istotne znaczenie realizacji ocen wewnętrznych jako elementu oceny funkcjonowania audytu w jednostce. W artykule zaprezentowano metody i formę przeprowadzania ocen wewnętrznych zgodną z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Metodologia badania - w pracy dokonano analizy literatury, regulacji prawnych oraz wytycznych w zakresie przedmiotu badania. Wynik - efektem publikacji jest przybliżenie tematyki ocen wewnętrznych przeprowadzanych w audycie oraz wskazanie konkretnych rozwiązań stosowanych przez audytorów w bieżącej pracy. Oryginalność/ wartość - wartość naukową artykułu stanowi przedstawienie praktycznych rozwiązań wykorzystywanych przy ocenie wewnętrznej audytu.
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.76/2-10
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-121.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEfekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?