Zaangażowanie pracowników w doskonalenie przedsiębiorstw - bezpośrednia partycypacja pracownicza

Agnieszka Ignyś

Abstract

The article presents the role of direct employee participation in the process of organization development, with special emphasis on decision-making regarding OD. The article also includes the results of two research projects conducted by the Author - one in the years 2003-2005, and the other in 2013. The outcome of the research is the conclusion on the changes in direct employee participation techniques used in the two periods. It is argued that the changes are mostly due to the current trends in the economy, especially the development of knowledge-based economy.
Author Agnieszka Ignyś (WZ / KTOiZ)
Agnieszka Ignyś,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsThe Involvement of Employees in Improving Enterprise - Direct Worker Participation
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No357
Pages26-39
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishbezpośrednia partycypacja pracownicza, doskonalenie przedsiębiorstwa
Abstract in PolishArtykuł prezentuje rolę bezpośredniej partycypacji pracowniczej w procesach doskonalenia przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem procesów podejmowania decyzji o zmianach, których celem jest doskonalenie. Przedstawiono wyniki dwóch badań przeprowadzonych przez autorkę - w latach 2003-2005 oraz w roku 2013. Konkluzją z badań jest zaobserwowanie pewnych zmian w stosowaniu wybranych form partycypacji pracowniczej bezpośredniej, co wynika z aktualnych trendów widocznych w gospodarce, szczególnie zaś rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.357.03
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruManagement Forum 3
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?