Normatywny a faktyczny czas pracy w Polsce i Unii Europejskiej - stan i uwarunkowania zmian

Wacław Jarmołowicz , Sławomir Kuźmar

Abstract

The subject of the paper is an attempt to determine the underlying relationships and trends in the fi eld of working time (regulated by law and actually worked) in Poland and other EU member states (over the period 2004-2015). Particular attention was given to the assessment of statistical data on average hours actually worked per person in employment. The figures are broken down by various demographic and occupational characteristics (sex, professional status, full-time work, part-time work etc.).
Autor Wacław Jarmołowicz - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wacław Jarmołowicz
-
, Sławomir Kuźmar (WE / KMiBR)
Sławomir Kuźmar
- Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Inne wersje tytułuWorking Time and Determinants of its Utilization in Poland and Other EU Member States (Over the Period 2004-2015)
Tytuł czasopisma/seriiStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr50/2
Paginacja75-90
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimczas pracy, zróżnicowanie czasu pracy, uwarunkowania czasu pracy
Słowa kluczowe w języku angielskimworking time, working time diversifi cation, determinants of working time
Streszczenie w języku polskimPrzedmiotem artykułu jest prezentacja i ocena podstawowych relacji oraz tendencji w zakresie regulowanego normatywnie oraz faktycznie przepracowanego czasu pracy w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2015. Szczególną uwagę poświęcono tu przy tym kwestiom związanym ze statystyczną oceną kształtowania się faktycznego czasu pracy w Polsce i pozostałych państwach UE i jego zróżnicowania przy wyodrębnieniu aspektów takich jak: wymiar czasu pracy (pełny i niepełny), płeć, status zatrudnienia (pracownicy najemni, samozatrudnieni i pracodawcy, jak również pomagający członkowie rodzin).
DOIDOI:10.18276/sip.2017.50/2-06
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/7084.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruMetody ilościowe w ekonomii
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?