Rola doświadczeń i relacji z podróży w kształtowaniu wizerunku miejsca

Agnieszka Niezgoda

Abstract

The purpose of the paper is to demonstrate how personal experiences affect opinions and accounts of travels, which in turn contribute to the formation of a destination image. In line with C. Gunn’s approach (1972), we propose the thesis that the organic image is affected by the experiences of those who, having traveled to a given destination, relate their opinion to other tourists. To illustrate the process whereby opinions shape a destination’s image, we used desk research methods and a comparative analysis of posts from the TripAdvisor portal regarding palaces at Caserta and Versailles. The study demonstrated that modern consumers consider online portals as platforms for exchanging practical information, though their opinions that shape the destination image do not strongly reflect knowledge on the destination and its objective attributes. Tourists referred to their own impressions and experiences, but when compared to traveler accounts from past ages, modern consumers show rather limited knowledge on the destinations.
Author Agnieszka Niezgoda (WGM / KT)
Agnieszka Niezgoda,,
- Department of Tourism
Other language title versionsRole of Travel Experiences and Accounts in Formation of a Destination Image
Journal seriesMarketing i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, [1509-0507], (B 9 pkt)
Issue year2017
No1 (47)
Pages221-228
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwizerunek miejsca, turysta, doświadczenie, podróże
Keywords in Englishdestination image, tourist, experience, travels
Abstract in PolishCelem artykułu jest wykazanie, że własne doświadczenia wpływają na opinie i relacje z podróży, które biorą udział w kreowaniu wizerunku miejsc. Zgodnie z podejściem C. Gunna (1972) postawiono tezę, że na wizerunek organiczny wpływają doświadczenia podróżnych, którzy odwiedzili dane miejsce i przekazują własne opinie innym turystom. Aby zilustrować proces kształtowania wizerunku przez opinie, wykorzystano metodę desk research i analizę porównawczą wpisów na portalu Tripadvisor dotyczących pałaców w Casercie i Wersalu. Badania wykazały, że współcześni konsumenci traktują portale jako miejsce dzielenia się praktycznymi informacjami, jednak w bardzo niewielkim stopniu ich opinie wpływające na wizerunek odzwierciedlają wiedzę na temat miejsca i jego obiektywne atrybuty. Turyści odnosili się do własnych wrażeń i doświadczeń, natomiast w porównaniu z relacjami podróżnych w innych epokach, wiedza współczesnego konsumenta na temat miejsca jest dość ograniczona
DOIDOI:10.18276/miz.2017.47-20
URL https://wnus.edu.pl/miz/file/article/view/11020.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?