Analysis of the phenolic compounds content in brand and owned-brand chocolates

Anna Dankowska , Marta Kossowska

Abstract

Chocolate is a product valued for its distinctive taste and aroma, as well as healthpromoting properties. The aim of this paper was to compare the total content of phenolic compounds of brand chocolates products from well-known producers as well as own-brand products of several retail chains. The chocolate samples were characterized by different cocoa mass content. A total of 33 chocolates were used for the study, with cocoa mass contents in the range of 40-90%; 12 of them are own-brand chocolates of several retail chains, the remaining ones are brand chocolate from well-known producers. The samples were defatted using an extractor and then extracted with a mixture of solvents. The total content of phenolic compounds expressed in mg/100 g of chocolate and in mg/1% of cocoa was determined using the colorimetric method and the Folin-Ciocalteu reagent. The content of phenolic compounds in the examined chocolates was in the range of 264.50-1719.37 mg/100 g of chocolate and 5.88-20.50 mg/1% of cocoa in terms of gallic acid. The research has found that the main source of antioxidants in the chocolates was the cocoa mass. This was confirmed by a statistically significant Pearson correlation coefficient, r = 0.747, between the cocoa mass content and the total phenolic compounds content. It has been established that own-brand chocolates in terms of phenolic compounds content are equal to brand chocolates, and in some cases are superior to them.
Author Anna Dankowska (WT / KTAS)
Anna Dankowska,,
- Department of Food Commodity Science
, Marta Kossowska
Marta Kossowska,,
-
Other language title versionsAnaliza zawartości związków fenolowych w czekoladach brandowych oraz marek własnych
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (0 pkt)
Issue year2019
No2(59)
Pages59-68
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishczekolada, przeciwutleniacze, polifenole, marka własna
Keywords in Englishchocolate, antioxidants, poliphenols, ownedbrand
Abstract in PolishCzekolada jest cenionym produktem ze względu na swój smak i aromat, a także właściwości prozdrowotne. Celem pracy było porównanie ogólnej zawartości związków fenolowych czekolad marek własnych wytwarzanych przez niezależne przedsiębiorstwa i sprzedawanych pod marką sieci handlowych charakteryzujących się różną zawartością masy kakaowej. Do przeprowadzenia badań wykorzystano 33 czekolady o zawartościach masy kakaowej odpowiednio 40–90%; 12 z nich to czekolady marek własnych kilku sieci handlowych, pozostałe to czekolady brandowe – znanych producentów. próbki poddano odtłuszczaniu przy użyciu ekstraktora, by następnie przeprowadzić ekstrakcję mieszaniną rozpuszczalników. Ogólną zawartość związków fenolowych czekolad wyrażoną w mg/100 g czekolady i w mg/1% kakao oznaczono za pomocą metody kolorymetrycznej z wykorzystaniem odczynnika Folina-Ciocalteu. Zawartości związków fenolowych ogółem oznaczone w badanych czekoladach mieściły się odpowiednio w przedziałach 264,50–1719,37 mg/100 g czekolady oraz 5,88–20,50 mg/1% kakao. Przeprowadzone badania potwierdziły, że głównym źródłem przeciwutleniaczy w czekoladach jest masa kakaowa. Świadczył o tym istotny statystycznie współczynnik korelacji liniowej Pearsona, r = 0,747 między zawartością masy kakaowej a zawartością związków fenolowych ogółem. Ustalono, iż czekolady marek własnych pod względem zawartości związków fenolowych ogółem dorównują czekoladom brandowym, a w niektórych przypadkach je przewyższają.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2019.02.06
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/en/number-tpj/217-2019/issue-1-58-2019/776-analysis-of-the-phenolic-compounds-content-in-brand-and-owned-brand-chocolates
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?