Gerontechnologia jako narzędzie w procesie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych seniorów

Marcin Boruta

Abstract

The ongoing ageing of societies entails the need to intensify research aimed at solving problems of seniors. Housing is one of the most acute problems of the elderly. However, solving this issue is by no means an easy task as the population of seniors is highly heterogeneous. The great diversity means that the housing offer for this group should also be wide and comprehensive. Independent living forms, adjusted to the needs of the elderly, are among many potential dwelling options. The aim of this paper is to explain the meaning of gerontechnology as part of the silver economy concept. The issue is of special importance in the light of the ongoing demographic changes. The basic method applied is case study – the author presents the model example of an apartment for seniors in Warsaw, Poland, where many gerontechnological solutions have been applied.
Author Marcin Boruta (WZ / KIiN)
Marcin Boruta,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsGerontechnology in providing for the housing needs of the elderly
Journal seriesProgress in Economic Sciences, ISSN 2300-4088, e-ISSN 2391-5951, (0 pkt)
Issue year2017
No4
Pages25-36
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmieszkania dla seniorów, demografia, srebrna gospodarka, gerontechnologia
Keywords in Englishsenior housing, demographics, silver economy, gerontechnology
Abstract in PolishZachodzące procesy starzenia się ludności indukują potrzebę aktywności naukowej w kierunku rozwiązywania problemów przez nie generowanych, w tym kwestii związanych z mieszkalnictwem. Wynika to z faktu, iż segment osób starszych jako potencjalnych odbiorców oferty mieszkaniowej, będzie odgrywał coraz istotniejszą rolę. Rozpatrując problemy związane z mieszkalnictwem dla seniorów, należy dostrzec, iż populacja ta jest silnie zróżnicowana wewnętrznie. Heterogeniczność ta implikuje konieczność pojawienia się szerokiej i zróżnicowanej oferty mieszkaniowej adresowanej do osób starszych. Niezależne mieszkania, dostosowane architektonicznie oraz wyposażone w technologie dedykowane seniorom stanowią jedną z możliwych form mieszkalnictwa senioralnego. Celem opracowania jest eksplikacja znaczenia gerontechnologii w ramach koncepcji srebrnej gospodarki. Temat ten wydaje się być szczególnie aktualny w obliczu problemu starości demograficznej, jak i tendencji demograficznych warunkujących obecny i przyszły kształt zasobów mieszkaniowych dla seniorów. Opracowanie stanowi studium przypadku – w pracy omówiono przykład wzorcowego mieszkania dla seniorów zlokalizowanego na warszawskich Bielanach, w którym zastosowano szereg rozwiązań z zakresu gerontechnologii.
DOIDOI:10.14595/PES/04/002
URL http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/103
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*11 (2020-01-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?