Instytucje shadow banking w systemie finansowym obszaru euro - cechy, zakres, kontrowersje

Paweł Marszałek

Abstract

The article provides an overview of the shadow banking in the euro area. Shadow banking refers to the system of financial intermediation that involves entities outside of traditional banking regulations. The paper begins with the presentation of the post-crisis tendencies in the financial systems worldwide, with particular attention given to the banking sectors. In the next section, the author presents the size and dynamics of shadow banking, discusses the threats identified by the EU and the concerns regarding the risks this sector poses to the financial system.
Author Paweł Marszałek (WE / KB)
Paweł Marszałek,,
- Department of Banking
Journal seriesStudia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, ISSN 2080-2404, e-ISSN 2082-0658, (B 9 pkt)
Issue year2018
No1
Pages25-44
Publication size in sheets0.95
Abstract in PolishAutor rozpoczyna analizę od prezentacji definicji "bankowości równoległej" i jej cech na podstawie szeroko przytaczanej literatury tematu. Następnie przybliża rozwiązania zastosowane w Unii Europejskiej w kontekście shadow banking oraz przedstawia skalę działania instytucji wchodzących w skład opisywanego obszaru, wykorzystując między innymi dane Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. W końcowej części artykułu autor opisuje najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem shadow banking w strefie euro.
URL http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/146AF5E27CC9EF53C125823B003B897F/$file/2.Pawe%C5%82%20Marsza%C5%82ek.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?