Wyznaczniki decyzji zakupowych towarów konsumpcyjnych mieszkańców Poznania i Wielkopolski

Paweł Bartkowiak , Bogdan Sojkin

Abstract

The article offers an analysis of purchase determinants for individual consumers in Poznań and the Wielkopolska region (without Poznań) The analysis has been based on the outcomes of consumer research carried out in the years 2011 and 2013 at the Poznań University of Economics as well as on other research studies published in Polish sources. As a result, the study has specified and compared the basic groups of determinants shaping the purchase of foodstuffs and cosmetics, footwear, clothing, and consumer durables, as well as their variability in the years 2011 through 2013.
Author Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak,,
- Department of Strategic Management
, Bogdan Sojkin (WT / KMP)
Bogdan Sojkin,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsPurchase determinants of the consumption products for individual consumers in Poznań and the Wielkopolska region
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2015
No1
Pages327-348
Publication size in sheets0.9
Keywords in PolishKonsumpcja, Badania konsumenckie, Strategia zakupów
Keywords in EnglishConsumption, Consumer research, Purchasing strategy
Abstract in PolishPodstawowym celem opracowania jest identyfikacja i określenie ważności determinant zakupu towarów konsumpcyjnych (artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetyków, odzieży i obuwia oraz dóbr trwałego użytku) w Poznaniu oraz w pozostałej części Wielkopolski (pozostali mieszkańcy bez miasta Poznania). Podstawą do realizacji przedstawionego celu są zbiory źródłowe, które stanowią informacje wtórne w formie wyników badań zrealizowanych w kraju w latach 2010-2013 przez różne instytucje badawcze oraz wyniki systematycznie od 2008 r. prowadzonych badań konsumenckich w Poznaniu i Wielkopolsce na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2015.77.1.18
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/948/836
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-10-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?