Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej

Piotr Idczak , Karol Mrozik

Abstract

Cost-benefit analysis sets out one the one hand the potential benefits resulting from the implementation of specific activities and, on the other, the costs incurred on its implementation. The result is a clear information on the appropriateness of the solutions in terms of their effectiveness in delivering future results. In this sense, economic efficiency is used in the ex-ante evaluation, because in advance it indicates whether the planned activities are relevant from the social point of view. It takes into consideration specific socio-economic context and identifies potential problems and propose amendments, which have been shown in the case of the planned Tulce small retention reservoir.
Author Piotr Idczak (WGM / KE)
Piotr Idczak,,
- Department of European Studies
, Karol Mrozik - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, MNiSW [80]
Karol Mrozik,,
-
Other language title versionsApplication of the Economic Efficiency for Ex-Ante Evaluation of Solutions Shaping the Retention Capacity of the River Catchment
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2015
No42/2
Pages161-171
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishefektywność ekonomiczna, ewaluacja ex ante, analiza kosztów i korzyści, zbiornik małej retencji Tulce
Keywords in Englisheconomic efficiency, ex-ante evaluation, cost-benefict analysis, Tulce small water retention reservoir
Abstract in PolishAnaliza kosztów i korzyści sprowadza się do zestawienia potencjalnych korzyści wynikających z wdrożenia określonych działań i kosztów poniesionych na ich realizacje. W efekcie uzyskuje się klarowną informację na temat adekwatności przyjętych rozwiązań pod kątem ich skuteczności w osiąganiu przyszłych oczekiwań. W tym sensie efektywność ekonomiczna jest wykorzystywana w ewaluacji ex ante, ponieważ z wyprzedzeniem wskazuje, czy planowane działania są trafne z punktu widzenia potrzeb społecznych. Uwzględnia określony kontekst społeczno-gospodarczy i identyfikuje potencjalne trudności oraz proponuje rekomendacje, co zostało pokazane na przykładzie planowej budowy zbiornika małej retencji Tulce
DOIDOI:10.18276/sip.2015.42/2-14
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/265.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMetody ilościowe w ekonomii
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?