Zmiany w gospodarce odpadami a dążenie do gospodarki o obiegu zamkiętym – przykład polskich organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS

Katarzyna Joachimiak-Lechman , Joanna Zarębska

Abstract

Circular Economy (CE) is a concept of introducing a waste management model that enables to recover secondary raw materials in order to provide them again to the market. Manufacturing enterprises have a great potential in this area,. Thanks to eco-design and pro-ecological policy they can achieve the goal of European Union – „Zero Waste for Europe”. Implementation of the Circular Economy in Poland requires a stronger companies’s engagement in the creation of industrial symbiosis, environmental communication networks and the ecological society. Presented paper is an input to this discussion. Its main aim is to analyze the dynamics of changes occuring in waste management on the example of polish organisations that are registered in EMAS (Eco-Management and Audit System). One of the key elements of EMAS is the environmental performance assessment which is based on the special indicators for various areas of company’s activity, including waste management. The implementation of EMAS supports the organizations in reduction of costs associated with the resources consumption and waste management, which indirectly affect also the rate of implementation of the circular economy idea. By analyzing the environmental declarations of organizations registered in EMAS, the authors examine the effectiveness of EMAS in the field of waste management and indicate the factors determining the implementation of the circular economy approach.
Author Katarzyna Joachimiak-Lechman (WT / KEJ)
Katarzyna Joachimiak-Lechman,,
- Department of Standardized Management Systems
, Joanna Zarębska - Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Joanna Zarębska,,
-
Other language title versionsChanges in Waste Management and Striving to create a Circular Economy in the Case of Polish EMAS registered organisation
Pages103-116
Publication size in sheets0.65
Book Kulczycka Joanna, Ginda Grzegorz (eds.): Elementy zarządzania w zrównoważonym rozwoju i gospodarce o obiegu zamkniętym, 2018, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo IGSMiE PAN, ISBN 978-83-62922-93-2, 162 p.
Keywords in Polishgospodarka w obiegu zamknietym, EMAS, efektywność środowiskowa
Keywords in EnglishCircular Economy, EMAS, environmental performance
Abstract in Polish Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), zwana również cyrkulacyjną, to koncepcja wprowadzenia modelu postępowania z odpadami w taki sposób, aby w jak największym stopniu odzyskać z nich surowce wtórne, które ponownie zasilą rynek. Przedsiębiorstwa produkcyjne mają w tym zakresie ogromny potencjał, gdyż nie tylko poprzez eko-projektowanie, ale również prowadząc odpowiednią politykę proekologiczną mogą osiągnąć cel Unii Europejskiej, jakim jest „zero odpadów dla Europy”. Budowanie GOZ w Polsce wymaga zwiększenia zaangażowania przedsiębiorstw w powstanie symbiozy przemysłowej, sieci komunikacji środowiskowej pomiędzy nimi i społeczeństwa, które rozumie potrzebę większej współpracy w tym zakresie. Prezentowana praca jest głosem w dyskusji na ten temat, a jego nadrzędnym celem jest przedstawienie dynamiki zmian w gospodarce odpadami w Polsce na przykładzie przedsiębiorstw, które posiadają system zarządzania środowiskowego bazujący na wymaganiach Rozporządzenia EMAS (System Ekozarządzania i Audytu). Jednym z kluczowych elementów EMAS jest ocena efektów działalności środowiskowej po - przez wyznaczenie wskaźników efektywności środowiskowej dla różnych obszarów, w tym dla gospodarki odpadami. Wdrożenie systemu EMAS pomaga w zmniejszeniu kosztów związanych z zarządzaniem zasobami i odpadami, co pośrednio wpływa również na tempo realizacji GOZ. Autorki, analizując deklaracje środowiskowe organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS, badają skuteczność wdrożenia tego systemu w zakresie gospodarki od - padami oraz wskazują czynniki determinujące wdrażanie GOZ w tych podmiotach.
URL http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/elementy_tom_1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 17-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?