Wyznaczniki satysfakcji klientów korzystających z usług medycyny estetycznej

Magdalena Ankiel , Anna Kuczyńska

Abstract

The market of aesthetic medicine is one of the most dynamically developing branches of medicine in Poland. The cult of being beautiful, the increase in care for the health and the desire to stop or close the signs of aging are the main determinants of the development of aesthetic medicine. The key aspect of the quality of aesthetic medicine is customer satisfaction. Due to the specificity of the services in question, it is important to identify elements that significantly determine customer satisfaction and influence the choice of the service provider. The article presents the results of the study of the determinants of satisfaction of clients using the aesthetic medicine services provided in the Department of Medicine Sebastian Kuczynski in Poznan. The results of the study are the starting point for further in-depth studies and analyzes aimed at identifying the customer satisfaction of aesthetic medicine services.
Autor Magdalena Ankiel (WT / KMP)
Magdalena Ankiel
- Katedra Marketingu Produktu
, Anna Kuczyńska (WT / KMP)
Anna Kuczyńska
- Katedra Marketingu Produktu
Inne wersje tytułuDeterminants of satisfaction of customers using aesthetic medicine services
Tytuł czasopisma/seriiStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr330
Paginacja7-15
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskim satysfakcja klientów, medycyna este tyczna, metody badania satysfakcji
Słowa kluczowe w języku angielskimcustomer satisfaction, aesthetic medicine, satisfaction testing methods
Streszczenie w języku polskimRynek usług medycyny estetycznej to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi medycyny w Polsce. Ze względu na specyfikę tych usług istotne staje się zidentyfikowanie elementów, które w znaczący sposób determinują satysfakcję klienta oraz wpływają na wybór podmiotu świadczącego usługi. Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników badania determinant satysfakcji klientów korzystających z usług medycyny estetycznej świadczonych w Klinice Medycyny Estetycznej dr. Sebastiana Kuczyńskiego w Poznaniu wraz z wnioskami wynikającymi z badania. Wyniki badania stanowią punkt wyjścia do dalszych pogłębionych badań i analiz, których celem będzie określenie wyróżników satysfakcji klientów usług medycyny estetycznej.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/316684/edition/299317/content?ref=desc
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*7 (2020-08-04)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?