Wyznaczniki satysfakcji klientów korzystających z usług medycyny estetycznej

Magdalena Ankiel , Anna Kuczyńska

Abstract

The market of aesthetic medicine is one of the most dynamically developing branches of medicine in Poland. The cult of being beautiful, the increase in care for the health and the desire to stop or close the signs of aging are the main determinants of the development of aesthetic medicine. The key aspect of the quality of aesthetic medicine is customer satisfaction. Due to the specificity of the services in question, it is important to identify elements that significantly determine customer satisfaction and influence the choice of the service provider. The article presents the results of the study of the determinants of satisfaction of clients using the aesthetic medicine services provided in the Department of Medicine Sebastian Kuczynski in Poznan. The results of the study are the starting point for further in-depth studies and analyzes aimed at identifying the customer satisfaction of aesthetic medicine services.
Author Magdalena Ankiel (WT / KMP)
Magdalena Ankiel,,
- Department of Product Marketing
, Anna Kuczyńska (WT / KMP)
Anna Kuczyńska,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsDeterminants of satisfaction of customers using aesthetic medicine services
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No330
Pages7-15
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish satysfakcja klientów, medycyna este tyczna, metody badania satysfakcji
Keywords in Englishcustomer satisfaction, aesthetic medicine, satisfaction testing methods
Abstract in PolishRynek usług medycyny estetycznej to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi medycyny w Polsce. Ze względu na specyfikę tych usług istotne staje się zidentyfikowanie elementów, które w znaczący sposób determinują satysfakcję klienta oraz wpływają na wybór podmiotu świadczącego usługi. Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników badania determinant satysfakcji klientów korzystających z usług medycyny estetycznej świadczonych w Klinice Medycyny Estetycznej dr. Sebastiana Kuczyńskiego w Poznaniu wraz z wnioskami wynikającymi z badania. Wyniki badania stanowią punkt wyjścia do dalszych pogłębionych badań i analiz, których celem będzie określenie wyróżników satysfakcji klientów usług medycyny estetycznej.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/316684/edition/299317/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-09-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?