Znaczenie rozwoju rynku TSL w procesie niwelowania nierówności społecznych

Emilia Sielicka

Abstract

The article presents the essence of the problem of the social inequalities and examines the impact of eliminating them on the development of the logistics services market and the efficiency of this sector. The article is based mainly on the literature regarding the social inequalities and the examples of the impact of eliminating them on the development of the logistics sector taken from practice.
Author Emilia Sielicka (UEP)
Emilia Sielicka,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsThe influence of eliminating the social inequalities on the development of the logistics services market
Journal seriesZeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, ISSN 2391-7830, (0 pkt)
Issue year2016
No4
Pages227-238
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishnierówności społeczne, rynek usług logistycznych
Keywords in Englishsocial inequalities, logistics services market
Abstract in PolishW artykule przedstawiono istotę zagadnienia nierówności społecznych oraz przeanalizowano wpływ ich niwelowania na rozwój rynku usług logistycznych i efektywność branży. Artykuł bazuje przede wszystkim na literaturze dotyczącej nierówności społecznych oraz na przykładach wpływu ich niwelowania na rozwój branży TSL zaczerpniętych z praktyki.
URL http://ptezg.pl/Files/files/zn4/sielicka.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruWpływ niwelowania nierówności społecznych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?