Personal Income Tax Expenditures in Germany and Poland

Małgorzata Hybka

Abstract

Tax preferences are nowadays integral components of every tax system. They make it possible to perform non-fiscal functions by means of taxes. Because tax preferences result in the loss of public revenue and their budgetary effect is similar to that of expenditures, they are sometimes referred to as tax expenditures. In recent years, tax expenditures have increasingly become the subject of studies both in reports published by the governments of the OECD countries, as well as in the literature on public finance. Among other reasons, this is due to the growing amount of loss of revenue following the implementation of new forms of tax preferences into tax systems, and to the fact that the existing forms of tax preferences are being used at an increasing scale. This concerns in particular the personal income tax by means of which governments, to a rising extent, achieve their allocative, redistributive and stabilizing objectives. Tax expenditures in the personal income tax are the subject of analysis in this article. The article compares these expenditures in two EU member states - Germany and Poland. Moreover, it includes the characteristics of these tax preferences which result in the largest loss of public revenue in the countries analyzed.
Author Małgorzata Hybka (WE / KFP)
Małgorzata Hybka,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsPreferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych w Niemczech i w Polsce
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No439
Pages104-114
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishulgi podatkowe, wydatki podatkowe, dochody publiczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, Niemcy, Polska
Keywords in Englishtax reliefs, tax expenditures, personal income tax, Germany, Poland
Abstract in PolishPreferencje podatkowe są integralnym elementem systemów podatkowych. Pozwalają one na realizację funkcji pozafiskalnych przez podatki. Ponieważ powodują one ubytek dochodów publicznych, a ich skutek budżetowy jest zbliżony do wydatków, określane są one niekiedy mianem wydatków podatkowych. W ostatnich latach wydatki podatkowe są coraz częściej przedmiotem analiz zarówno w raportach publikowanych przez administracje publiczne państw OECD, jak i w literaturze z zakresu finansów publicznych. Wynika to między innymi z rosnącej kwoty ubytku dochodów w następstwie wdrażania do systemów podatkowych nowych form i zwiększania skali zastosowania dotychczas obowiązujących preferencji podatkowych. Dotyczy to w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych, za pomocą którego państwa w coraz szerszym zakresie realizują cele alokacyjne, redystrybucyjne i stabilizacyjne. Wydatki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią przedmiot analiz w tym artykule. W jego treści porównano te wydatki w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej - w Niemczech i w Polsce. Ponadto scharakteryzowano preferencje w tym podatku skutkujące największym ubytkiem dochodów publicznych w rozpatrywanych państwach.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.439.09
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34028&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruProblemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?