Analiza ryzyka i szans w świetle wymagań normy ISO 9001:2015

Aneta Wysokińska-Senkus , Justyna Górna

Abstract

The aim of the study is to identify the risk, opportunities and threats of the organization in the quality management system and to identify critical variables to improve risk management in the context of the ISO 9001 standard requirements. The risk-based approach is important to achieve an effective quality management system. The case study analysis was used in the research. The study covered the Enterprise Foundry, which has implemented a quality management system based on the requirements of ISO 9001.
Author Aneta Wysokińska-Senkus - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj), MNiSW [80]
Aneta Wysokińska-Senkus,,
-
, Justyna Górna (WT / KEJ)
Justyna Górna,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsAnalysis of Risk and Opportunities According to the EN-ISO 9001:2015
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2018
No128
Pages485-500
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishanaliza ryzyka, szanse, zagrożenia, zarządzanie ryzykiem, kontekst organizacji
Keywords in Englishrisk analysis, chances, threats, risk management, organization context
Abstract in PolishCelem opracowania jest identyfikacja ryzyka, szans i zagrożeń organizacji w systemie zarządzania jakością oraz identyfikacja krytycznych zmiennych dla doskonalenia zarządzania ryzykiem w organizacji w kontekście wymagań standardu ISO 9001.Podejście oparte na ryzyku jest istotne do osiągnięcia skutecznego systemu zarządzania jakością. W badaniach wykorzystano analizę studiów przypadków. Badaniem zostało objęte przedsiębiorstwo odlewnicze, które posiada wdrożony system zarządzania jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001.
DOIDOI:10.29119/1641-3466.2018.128.36
URL https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20128/Wysoki%C5%84ska-Senkus,%20G%C3%B3rna.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?