Nowa transformacja ustrojowa w świetle ekonomii instytucjonalnej

Marek Ratajczak

Abstract

The aim of the article is first of all to present two possible basic concepts of what the author calls the transition of system new political. It consists of actions both in economic and political spheres, as well as attempts to stimulate changes in social sphere, which because of its scale, employed means and planned results exceed short and medium term horizon of functioning of the state, economy and society. At the same time what these actions have in common, of course besides development goals, is the idea of improving, correcting and eliminating the negative consequences transition of political system which started at the turn of the 80s and 90s of the XX century. The presentation of two basic concepts of the new transition was preceded by a discussion on the importance of original transition as well as the realities and institutional heritage of centrally managed economy, and the weaknesses of original transition.
Author Marek Ratajczak (WE / KMiBR)
Marek Ratajczak,,
- KMiBR
Other language title versionsTransition of New Political System in The Light of Institutional Economics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No493
Pages9-21
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishtransformacja, wschodzące rynki, rola państwa
Keywords in Englishtransition, emerging markets, role of the state
Abstract in PolishCelem opracowania jest przede wszystkim próba zaprezentowania dwóch możliwych podstawowych wizji tego, co autor określa mianem nowej transformacji ustrojowej. Składają się na nią zarówno działania w sferze gospodarczej i politycznej, jak i próby stymulowania zmian w sferze społecznej, które ze względu na swoją skalę, a także angażowane środki i zakładane efekty, wykraczają poza krótkookresowy czy nawet średniookresowy horyzont funkcjonowania państwa, gospodarki i społeczeństwa. Działania te łączy - oczywiście obok celów rozwojowych - idea naprawiania, korygowania czy też eliminowania negatywnych następstw transformacji ustrojowej zapoczątkowanej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Prezentacja dwóch podstawowych wizji nowej transformacji poprzedzona została dyskusją o istocie pierwotnej transformacji oraz realiach i dziedzictwie instytucjonalnym gospodarki centralnie zarządzanej, a także o słabościach pierwotnej transformacji.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.493.01
URL www.dbc.wroc.pl/publication/44082
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-07-31)
Additional fields
Tytuł numeruInstytucje w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?