Synergy between Market Orientation and Knowledge Management in Building Competitive Advantage of Trading Companies

Marcin Soniewicki

Abstract

The goal of the article is checking the existence of synergy between two different concepts - knowledge management and market orientation in creating competitive advantage of specific and rarely described in the literature group of companies - trading enterprises. Moreover, the intensity of mentioned activities in various kinds of trading companies has been analyzed. The article is based on the quantitative research, in which 241 trading enterprises have been examined. The results show that companies that are characterized by simultaneous intensive knowledge management and market orientation processes are significantly more competitive than their closest competitors. The another finding is the fact that larger companies, in general, characterize with more intensive level of both analyzed processes but they are not as important for their competitiveness as in case of smaller companies. Furthermore, Polish owned companies are characterized by lower than foreign owned entities market orientation and even much lower knowledge management intensity. This makes them, on average, less competitive. Conducted analyzes proved that intensive knowledge management and market orientation are much more important for foreign owned companies' competitiveness. Such businesses with low level of these processes are less competitive than Polish companies also with low level of examined processes. The research has been part of the project financed by Polish National Science Center, Preludium 2 grant, awarded under the decision no. DEC-2011/03/N/HS4/00429.
Author Marcin Soniewicki (WGM / KMM)
Marcin Soniewicki,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsSynergia pomiędzy orientacją rynkową i zarządzaniem wiedzą w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2016
No1
Pages9-17
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwiedza, zarządzanie wiedzą, orientacja rynkowa, przewaga konkurencyjna
Keywords in Englishknowledge management, knowledge, trading companies, market orientation, competitive advantage
Abstract in PolishCelem artykułu jest sprawdzenie istnienia synergii pomiędzy dwiema koncepcjami - zarządzaniem wiedzą i orientacją rynkową - w tworzeniu przewagi konkurencyjnej specyficznej i rzadko opisywanej w literaturze grupy przedsiębiorstw - firm handlowych. Ponadto w artykule została zbadana intensywność wspomnianych działań w poszczególnych typach analizowanych podmiotów handlowych. Artykuł oparto na badaniach ilościowych 241 firm handlowych. Wyniki pokazują, że firmy, które charakteryzują się równoczesnym istnieniem intensywnych procesów w zakresie zarządzania wiedzą i orientacji rynkowej, są znacząco bardziej konkurencyjne w porównaniu z najbliższymi konkurentami. Ponadto większe przedsiębiorstwa charakteryzują się większą intensywnością obu analizowanych rodzajów procesów, lecz nie są one aż tak ważne dla ich konkurencyjności jak w przypadków mniejszych podmiotów. Przedsiębiorstwa, w których dominuje kapitał polski, charakteryzują się niższym poziomem orientacji rynkowej i znacząco niższym poziomem procesów zarządzania wiedzą. W efekcie tego typu podmioty są mniej konkurencyjne. Przeprowadzone analizy dowiodły również, że w przypadku firm z kapitałem zagranicznym intensywne procesy w zakresie zarządzania wiedzą i orientacji rynkowej są znacznie ważniejsze dla ich konkurencyjności. Firmy z kapitałem zagranicznym z niskim poziomem obu rodzajów procesów są mniej konkurencyjne niż podmioty za kapitałem polskim także charakteryzujące się niskim poziomem tych procesów. Badanie zrealizowano w ramach projektu sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach grantu Preludium 2 przyznanego na podstawie decyzji nr DEC-2011/03/N/HS4/00429.
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-01-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?