Kwalifikacje i system wynagrodzeń menedżerów jako instrument nadzoru korporacyjnego

Agnieszka Ignyś

Abstract

The article presents the role of leadership in corporate governance. Because of a growing importance of limited liability companies, and a growing risk of corporate abuse, the issue of leadership is outgrowing the boundaries of a single enterprise and becoming a problem of the society as a whole. The article focuses on two particularly important matters, that is managerial qualifications and systems of motivation.
Author Agnieszka Ignyś (WZ / KTOiZ)
Agnieszka Ignyś,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsThe Role of Leadership in Corporate Governance
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No5 [CD]
Pages1001-1009
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzywództwo, nadzór korporacyjny, systemy motywowania, kompetencje kierownicze
Keywords in Englishleadership, corporate governance, motivation systems, managerial qualifications
Abstract in PolishArtykuł prezentuje rolę wybranych aspektów przywództwa w nadzorze korporacyjnym. Ze względu na rosnącą rolę spółek akcyjnych w gospodarce, a co za tym idzie rosnącą pokusę nadużyć, kwestia przywództwa zaczyna być coraz częściej sprawą o znaczeniu wykraczającym poza pojedyncze przedsiębiorstwo i dotykającą całego społeczeństwa. Artykuł skupia się na dwóch szczególnie ważnych problemach w kontekście sprawnego zarządzania, to jest kwalifikacjach menedżerów oraz systemach ich motywowania.
URL www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/5_2014_plik_na_plyte_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?