Zarządzanie talentami we współczesnej organizacji

Monika Kampioni-Zawadka

Abstract

This paper draws attention to the problem of shortage of talented employees and the phenomenon of the global fight for talent. It presents the concept of talent management in the company, addressed to current and potential employees, and the conditions for implementing this activity. There is some discussion of employer branding issues and the role of human resources in building the company's competitiveness in the market. The article also discusses the results of surveys carried out in the Wielkopolska Voivodeship on employees from enterprises of different size (with regard to different ways of obtaining, retenting and developing human resources in the organization as well as the reasons for the company to build employer brand) and on students (regarding most effective methods of talent acquisition and retention, attributes of an attractive employer and effective methods of motivating employees).
Author Monika Kampioni-Zawadka (WZ / KZAZP)
Monika Kampioni-Zawadka,,
- KZAZP
Other language title versionsTalent Management in a Contemporary Organization
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No349
Pages140-151
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishtalent, polityka zarządzania talentami, walka o talenty, employer branding, kapitał intelektualny
Keywords in Englishtalent, talent management policy, the fight for talent, employer branding, intellectual capital
Abstract in PolishNiniejsza praca zwraca uwagę na problem niedoboru utalentowanych pracowników i zjawisko globalnej walki o talenty. W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania talentami w przedsiębiorstwie adresowaną do potencjalnych i obecnych pracowników oraz warunki realizacji tego typu działań. Poruszono problematykę tworzenia marki pracodawcy oraz rolę zasobów ludzkich w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Omówiono wyniki badań ankietowych autora przeprowadzone w Wielkopolsce wśród pracowników różnej wielkości przedsiębiorstw (dotyczące sposobów pozyskiwania, zatrzymywania, rozwoju zasobów ludzkich w organizacji i powodów budowania przez przedsiębiorstwa marki pracodawcy) oraz studentów (dotyczące najskuteczniejszych metod pozyskiwania i utrzymania talentów, atrybutów atrakcyjnego pracodawcy, efektywnych metod motywacji zatrudnionych pracowników).
DOIDOI:10.15611/pn.2014.349.12
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruSukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-ekonomiczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?