Doradztwo rolnicze, jako element instytucjonalnego otoczenia polskiej wsi

Jakub Staniszewski

Abstract

The article is a synthesis of information on the farming advisory system in Poland and its role in stimulating rural development. It presents legal determinants of business advisory centers and identifies the major advantages and disadvantages of the Polish system. Subject of the study is also adequacy of the resources held by the regional agricultural advisory centers to the number of potential beneficiaries of consultancy services. Based on these observations, agricultural advisory centers role in the rural institutional environment is determined.
Author Jakub Staniszewski (WE / KMiGŻ)
Jakub Staniszewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsFarming Advisory Services as the Element of Polish Rural Institutional Environment
Journal seriesRoczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ISSN 1899-9573, (B 7 pkt)
Issue year2014
No7
Pages266-276
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystem doradztwa rolniczego, instytucjonalne otoczenie wsi, wsparcie rolnictwa
Keywords in Englishfarming advisory system, rural institutional environment, agriculture support
Abstract in PolishArtykuł stanowi syntezę informacji na temat systemu doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego roli w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich. Przybliża prawne uwarunkowania działalności ośrodków doradztwa rolniczego. Identyfikuje najważniejsze zalety oraz wady polskiego systemu. Badaniu poddana zostaje również adekwatność zasobów będących w posiadaniu regionalnych ośrodków doradztwa rolniczego do liczby potencjalnych beneficjentów usług doradczych. Bazując na tych obserwacjach, ośrodki doradztwa rolniczego usytuowane zostają w przestrzeni instytucjonalnego otoczenia wsi.
URL http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re7/j_staniszewski.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-08-01)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?