Działanie grup interesu na rynku pracy. Związki zawodowe w Polsce

Beata Woźniak-Jęchorek

Abstract

The main goal of this paper is to present the theory of interest groups from the perspective of the labour market and illustrate it by the activities of trade unions in Poland. The theoretical background of this study is the theory of M. Olson, classified under the new institutional economics. An interest group is defined by M. Olson as "a number of individuals who have a common interest" [Olson 2012, p. 16]. In mainstream economics it is assumed that individuals are rational and focused on their own interests. However, in the theory of groups it has been proved that, despite the rational approach, the group will not automatically act in the interest of the whole community. The activities of trade unions might be an example of this. The paper presents the assumptions of the concept of interest groups included in public choice theory, showing the categories of interest groups from the perspective of the Polish labour market, and finally specifies the place of trade unions in Poland compared to selected OECD countries.
Author Beata Woźniak-Jęchorek (WE / KMiBR)
Beata Woźniak-Jęchorek,,
- KMiBR
Other language title versionsThe Effect of Interest Groups on the Labour Market. Trade Unions in Poland
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No7
Pages73-93
Publication size in sheets1
Keywords in Polishgrupy interesu, rynek pracy, ekonomia instytucjonalna, związki zawodowe
Keywords in Englishinterest groups, labour market, institutional economics, trade unions
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie teorii grup interesu z perspektywy rynku pracy i zilustrowanie jej na przykładzie działania związków zawodowych w Polsce. Tłem teoretycznym prezentowanego opracowania są poglądy M. Olsona wpisujące się w szeroko rozumianą nową ekonomię instytucjonalną. Grupa interesu zdefiniowana została za Olsonem jako "pewna liczba jednostek mających wspólny interes" [Olson 2012, s. 16]. Przyjęto jednocześnie, że z założenia o racjonalności i zorientowaniu jednostki na interes własny nie wynika automatycznie, że grupa będzie działać w interesie ogółu, czego przykładem może być działalność związków zawodowych. W artykule przedstawiono założenia koncepcji grup interesu wpisującej się w teorię wyboru publicznego, przedstawiono kategorie grupy interesu w odniesieniu do polskiego rynku pracy, a na koniec scharakteryzowano związki zawodowe w Polsce na tle wybranych krajów OECD.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/05_wozniak-jechorek.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_05_wozniak-jechorek.pdf 184.56 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-06-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?