Inadequacy of the ECB’s monetary policy in the EU economies outside the Eurozone

Sylwia Klus , Grzegorz Paluszak , Zuzanna Urbanowicz

Abstract

The aim of the article is to estimate the extent of the inadequacy of the European Central Bank’s (ECB’s) monetary policy to the economies of those EU member states which have not joined the euro area so far. The assessment of the extent of maladjustment of the single monetary policy is based upon a counterfactual analysis and is carried out for the economies with the so-called derogation from the Economic and Monetary Union (EMU) since the ECB started to operate. The status of a derogation means that a member state is formally obliged to adopt the single currency euro and must face the consequences resulting from the single monetary policy in the context of economic macro-stabilization. The results obtained may be useful in a discussion on the moment of accession to the eurozone.
Author Sylwia Klus (UEP)
Sylwia Klus,,
- Poznań University of Economics and Business
, Grzegorz Paluszak - University of Warsaw (UW), MNiSW [80]
Grzegorz Paluszak,,
-
, Zuzanna Urbanowicz (WT / KKG)
Zuzanna Urbanowicz,,
- Department of Business Activity
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol63
No9
Pages58-67
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnieadekwatność, EBC, polityka pieniężna, strefa euro, gospodarki UE
Keywords in Englishinadequacy, ECB, monetary policy, Eurozone, EU economies
Abstract in PolishCelem artykułu jest oszacowanie stopnia nieadekwatności polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w unijnych gospodarkach państw, które jak dotąd nie przystąpiły do strefy euro. Ocena tego niedopasowania zostanie dokonana na podstawie kontrfaktycznej analizy polityki EBC oraz wewnętrznych uwarunkowań gospodarek z tzw. derogacją Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) od początku funkcjonowania EBC. Status z derogacją oznacza formalne zobowiązanie kraju członkowskiego do przyjęcia wspólnej waluty euro i konieczność stawienia czoła konsekwencjom wynikającym z jednolitej polityki pieniężnej w kontekście stabilizacji makroekonomicznej. Uzyskane rezultaty mogą okazać się przydatne w dyskusji nad momentem przystąpienia do strefy euro.
DOIDOI:10.15611/pn.2019.9.05
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143221/edition/74474
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 18-08-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?