International Aspects and Challenges of Digital Transformation

Marta Gotz , Małgorzata Bartosik-Purgat , Barbara Jankowska

Abstract

This paper aims to examine the international context of the digital transformation sweeping through advanced economies worldwide. The authors focus on both the business-to-business (B2B) and consumer-to-business (C2B) aspects of this process. The B2B perspective is linked with the idea of a fourth industrial revolution, a notion that is also referred to as Industry 4.0, while the C2B perspective involves the growing role and popularity of social media. The paper sets out to identify the interdependencies between these two dimensions of the digital transformation. The authors apply a narrative approach to lay out the main issues related to the process in the international context. The study is a balanced analysis of key issues related to the B2B and B2C streams of the digital transformation. It also outlines the major advantages and threats as well as expected implications of Industry 4.0 and social media. The research encountered a number of challenges that chiefly stemmed from the relative novelty of the discussed problems. These included a lack of first-hand data, a dearth of adequate literature references, and data confidentiality, compounded by firms' unwillingness to share information. Nevertheless, the authors managed to identify some internationally embedded peculiarities of Industry 4.0 (B2B perspective) and demonstrated the usefulness of social media in new production and communication processes (C2B perspective).
Author Marta Gotz - Instytut Zachodni
Marta Gotz,,
-
, Małgorzata Bartosik-Purgat (WGM / KZM)
Małgorzata Bartosik-Purgat,,
- Department of International Management
, Barbara Jankowska (WGM / KKM)
Barbara Jankowska,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsMiędzynarodowe aspekty i wyzwania cyfrowej transformacji
Journal seriesGospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005, e-ISSN 2300-5238, (B 14 pkt)
Issue year2018
No1
Pages87-102
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishGospodarka cyfrowa, Big Data, Media społecznościowe, Przemysł, Przemysł 4.0
Keywords in EnglishDigital economy, Big Data, Social media, Industry, Industry 4.0
Abstract in PolishRewolucja cyfrowa, która wiąże się z koncepcją Przemysłu 4.0 i ze wzrostem popularności mediów społecznościowych, wywołuje diametralne zmiany w modelach biznesu oraz prowadzi do przenikania się rzeczywistości wirtualnej i realnej. Celem artykułu jest charakterystyka cyfrowej transformacji w kontekście międzynarodowym zarówno z perspektywy B2B, gdzie wyłania się ideologia Przemysłu 4.0, jak i z perspektywy C2B, gdzie ciągle rośnie rola i popularność mediów społecznościowych. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania współzależności między czwartą rewolucją przemysłową a upowszechnianiem się mediów społecznościowych. Autorzy odwołali się do narracyjnego podejścia w badaniach w ramach nauk społecznych. Artykuł oparto na danych wtórnych i literaturze przedmiotu, nadając mu charakter eseju. Pokazano kluczowe przewagi, zagrożenia i przewidywane konsekwencje rozwoju Przemysłu 4.0 oraz mediów społecznościowych. Prezentowane rozważania osadzono w kontekście międzynarodowym, eksponując specyfikę czwartej rewolucji przemysłowej oraz użyteczność mediów społecznościowych w nowych procesach produkcji i komunikacji. Ograniczeniami przeprowadzonych badań jest ciągle brak danych pierwotnych i jeszcze ciągle niewielkie rozpoznanie tematu w literaturze przedmiotu.
URL http://gnpje.sgh.waw.pl/Issue-1-2018,6496
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*1 (2020-09-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?