Specyfika strategii w zwinnym przedsiębiorstwie

Maja Sajdak

Abstract

Agile companies are aware of the fact that competitive advantage is temporary, and therefore, the ability to implement effective organization change quickly - especially within the formation of competitive advantage - is the very base of their strategy. The analysis of the environment and its requirements influences the redefinition of the strategy and, what follows, also the change of a business model and reconfiguration of company's stock. The aim of the article to identify strategy's specification in an agile company. In order to achieve the goal, an attempt has been made to define the set of "good strategy" traits and then, on the basic of an agile company characteristics, the traits of an agile strategy were defined, whose basic aim is fast adaptation to the environment along with the highest effectiveness of the company.
Author Maja Sajdak (WZ / KZS)
Maja Sajdak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsStrategy Specifics in an Agile Company
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No9 [CD]
Pages 566-575
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPrzedsiębiorstwo, Strategia przedsiębiorstwa, Elastyczność organizacji
Keywords in EnglishEnterprises, Corporation strategies, Organisational flexibility
Abstract in PolishZwinne przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, że każda przewaga konkurencyjna jest tymczasowa, dlatego zdolność do szybkiej, efektywnej zmiany organizacyjnej, zwłaszcza w ramach budowania źródeł przewagi konkurencyjnej, stanowi fundament ich strategii. Analiza otoczenia i jego wymagań wpływa na redefinicję strategii, a w konsekwencji na zmianę modelu biznesowego i rekonfigurację zasobów przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest identyfikacja specyfiki strategii w zwinnym przedsiębiorstwie. Aby osiągnąć zamierzony cel podjęto próbę wyłonienia cech "dobrej strategii", a następnie, odwołując się do charakterystyki zwinnego przedsiębiorstwa, określono cechy zwinnej strategii, której podstawowym celem jest szybka adaptacja do otoczenia przy zapewnieniu najwyższej efektywności działania przedsiębiorstwa.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-10-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?