Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania z punktu widzenia ekonomisty

Maciej Stradomski , Katarzyna Schmidt

Abstract

The presented article is an attempt of evaluation of the anti-avoidance rule, which was issued to the polish tax law in 2016. These contemplations are strictly economical, so they do not consider the juridical aspects of the construction of the rule. In order to realize assumptions, at the beginning of the article, the authors refer to the perfect market conception which was a basis for the anti-avoidance rule. In this part, the authors describe the most important elements of the conception, for example: information asymmetry, transaction costs and risk. In addition, the article refers to rationality decision making process. The second part of the article is concentrated on the verification of economic substance. In this section, the authors try to present different ways of the assessment of the economic substance. At the end, readers can find the conclusion, which point out findings and implicate that presented subject can and need to be explored in the future.
Author Maciej Stradomski (WZ / KIiRK)
Maciej Stradomski,,
- Department of Investment and Capital Markets
, Katarzyna Schmidt (WZ / KIiRK)
Katarzyna Schmidt,,
- Department of Investment and Capital Markets
Other language title versionsGeneral Anti-Avoidane Rule from the economic point of view
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2017
No4
Pages127-137
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsens ekonomiczny, klauzula, podatnik, transakcja
Keywords in Englisheconomic substance, rule, taxpayer, transaction
Abstract in PolishPrezentowany artykuł jest próbą oceny klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wprowadzonej w 2016 r. do polskich przepisów prawa podatkowego. Rozważania przedstawione w niniejszym opracowaniu mają charakter ekonomiczny, co oznacza, że nie odnoszą się do prawnych aspektów skonstruowania klauzuli. W celu realizacji przyjętych założeń na początku autorzy odwołali się do koncepcji rynku doskonałego, na której to została oparta klauzula o unikaniu opodatkowania. W tej części skupiono się na najważniejszych elementach koncepcji rynku doskonałego, to znaczy asymetrii informacji, kosztach transakcyjnych oraz ryzyku. Dodatkowo autorzy odwołali się do racjonalności decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze. Drugim kluczowym elementem artykułu jest weryfikacja sensu ekonomicznego. W tej części starano się przedstawić sposoby oceny sensu ekonomicznego transakcji przez organ podatkowy. Całość opracowania została podsumowana w zakończeniu, w którym wskazano na dalszą potrzebę badania omawianego zagadnienia.
URL https://wzr.ug.edu.pl/.zif/2017_40.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?