Identyfikacja sytuacji kryzysowych w logistyce przepływu pacjentów w placówkach opieki medycznej

Grzegorz Zieliński , Anna Starosta

Abstract

In this paper authors presented the main aspects of the patient logistic in health care center. There were described health care services as well as chronological chain of patient logistic in health care center. In each of the steps there were indetified several causes of the crisis situations which can appear in the health care centers.
Author Grzegorz Zieliński - Gdańsk University of Technology (PG), MNiSW [80]
Grzegorz Zieliński,,
-
, Anna Starosta (WZ / KTOiZ)
Anna Starosta,,
- Department of Organisation and Management Theory
Journal seriesLogistyka: czasopismo dla profesjonalistów , ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2015
No6 [CD 1]
Pages556-559
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishOchrona zdrowia, Usługi medyczne, Sytuacje kryzysowe, Placówki służby zdrowia
Abstract in PolishW niniejszym opracowaniu autorzy zaprezentowali podstawowe aspekty logistyki przepływu pacjenta w przychodniach. Dokonana została charakterystyka usług zdrowotnych, jak również zaprezentowano łańcuch zdarzeń chronologicznych logistyki przepływu pacjenta w przychodni. W każdym z etapów tego łańcucha dokonano identyfikacji przyczyn pojawienia się sytuacji kryzysowych, które mogą zaistnieć w przychodni.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 17-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 17-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?