Polityka gospodarcza państwa w dziedzinie zatrudnienia i rynku pracy

Magdalena Knapińska

Abstract

The article attempts to organize the achievements of literature in defining economic policy, as a manifestation of the activity of the state in the economy. Particular attention should be paid to the justification for state intervention in both the functioning of the economy as a whole, and interference in the same labor market already. A manifestation of that intervention is carried out by the countries of labor market policy and its variants have been classified in the literature as models of labor market policies. The analysis is therefore theoretical and empirical illustration attempt these issues in the form of presentation of the scale of expenditure on labor market policy in the form of international comparisons.
Autor Magdalena Knapińska (WE / KMiBR)
Magdalena Knapińska
- Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Inne wersje tytułuEconomic policy of the state in the field of employment and labor market
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, ISSN 2391-7830, (0 pkt)
Rok wydania2018
Nr9
Paginacja101-112
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimekonomia, rynek pracy, polityka rynku pracy
Słowa kluczowe w języku angielskimeconomics, labour market, labour market policy
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest próba uporządkowania dorobku literaturowego w zakresie definiowania polityki gospodarczej, jako przejawu aktywności państwa w gospodarce. Szczególną uwagę należy zwrócić na uzasadnienie ingerencji państwa zarówno w funkcjonowanie gospodarki jako całości, jak i na ingerencję w sam rynek pracy. Przejawem tejże ingerencji jest prowadzona przez kraje polityka rynku pracy, a jej odmiany zostały w literaturze sklasyfikowane jako modele polityk rynku pracy. Przedmiotem analizy są zatem rozważania teoretyczne oraz próba empirycznej ilustracji tychże zagadnień w postaci prezentacji skali wydatków na politykę rynku pracy w formie porównań międzynarodowych.
DOIDOI:10.26366/PTE.ZG.2018.138
URL http://ptezg.pl/Files/files/zn9/art08.pdf
Językpl polski , en angielski
Punktacja (całkowita)1
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 1.0, 08-10-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2020-10-22)
Pola dodatkowe
UwagiArtykuł opublikowany w 2 językach: w języku polskim oraz w języku angielskim
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?