Zarządzanie wiedzą wyzwaniem współczesnych organizacji

Paulina Śmiałek

Abstract

The article presents the knowledge management as a major challenge which a lot of contemporary organizations have to deal with. On the grounds of literature review the author tries to provide the essence of the knowledge management and its processes. She presents the conditions of using this conception in organizations and consequences connected with it.
Author Paulina Śmiałek (WZ / KZAZP)
Paulina Śmiałek,,
- KZAZP
Other language title versionsKnowledge Management - the Challenge for the Contemporary Organizations
Journal seriesActa Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE, ISSN 1689-8966, e-ISSN 2450-7040, (B 5 pkt)
Issue year2016
Vol43
No2
Pages53-69
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishwiedza, zarządzanie wiedzą, efektywność
Keywords in Englishknowledge, knowledge management, efficiency
Abstract in PolishArtykuł ukazuje zarządzanie wiedzą jako istotne wyzwanie, które stawiane jest współczesnym organizacjom. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu autorka stara się przybliżyć istotę zarządzania wiedzą i składające się na nie procesy. Prezentuje także uwarunkowania stosowania tej koncepcji w przedsiębiorstwach oraz wynikające z niego konsekwencje.
DOIDOI:10.12775/AUNC_ZARZ.2016.022
URL http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2016.022
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?