Konstrukcja syntetycznych zbiorów danych na potrzeby estymacji dla małych domen

Wojciech Roszka

Abstract

A growing economy requires the information support in the specific cross-sections. The sample size in sample surveys makes the fulfillment of this demand impossible, while the full study, due to the cost and time of implementation, is rarely conducted. Statistical methods of data integration allow to combine information from multiple sources. Thanks to their application, it is possible to combine sample surveys and full studies, which makes estimation for small domains possible. In this article the process of combining information from the census publication and information from sample surveys to estimate the rate of unemployment in terms of counties will be presented.
Author Wojciech Roszka (WIiGE / KS)
Wojciech Roszka,,
- Department of Statistics
Other language title versionsConstruction of Synthetic Data Sets for Small Area Estimation
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No 384
Pages254-261
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishstatystyka małych obszarów, integracja danych, badania reprezentacyjne, spis powszechny
Keywords in Englishstatistical data integration, small area estimation, sample survey, census
Abstract in PolishRozwijająca się gospodarka wymaga wsparcia informacyjnego w szczegółowych przekrojach. Liczebność próby w badaniach reprezentacyjnych uniemożliwia spełnienie tego postulatu, natomiast badania pełne, ze względu na koszty i czas realizacji, przeprowadzane są rzadko. Metody statystycznej integracji danych umożliwiają łączenie informacji z wielu źródeł. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest połączenie bogatych merytorycznie źródeł pochodzących z badań reprezentacyjnych ze zbiorami o pełnym pokryciu, zapewniającym możliwości estymacji dla małych domen. W artykule przedstawiony zostanie proces łączenia informacji z publikacji spisowych z informacjami z badań reprezentacyjnych w celu estymacji stopy bezrobocia w ujęciu powiatów.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.384.27
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruTaksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?