Komunikacja w rachunkowości zarządczej

Marek Masztalerz

Abstract

Accounting as a language of business is considered to be an information system and a communication tool. This paper aims to identify the processes of information and communication in the management accounting system, and then to offer a communication model in management accounting. The paper distinguishes between the concepts of "information" and "communication", pointing to the fact that they do not mean the same thing, although they overlap to some extent. It also presents the essence of management accounting and the communication model based on the model of linguistic communication by Jakobson. The elements of the model are discussed and the language functions performed within the model are described. The paper concludes with the possible directions and genres of research in the area of management accounting communication. The paper primarily uses the descriptive analysis method and the analogy method
Author Marek Masztalerz (WZ / KR)
Marek Masztalerz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsComputer Aid of Risk Management Through Audit ProceduresCommunication in Management Accounting
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No399
Pages343-351
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie ryzykiem, audyt, technologie informatyczne
Abstract in PolishRachunkowość jako język biznesu jest uznawana za system informacyjny oraz narzędzie komunikacji. Celem artykułu jest identyfikacja procesów informowania i komunikowania w systemie rachunkowości zarządczej, a następnie przedstawienie propozycji modelu komunikacji w rachunkowości zarządczej. W artykule dokonano rozróżnienia pojęć "informacja" i "komunikacja", wskazując na fakt, że nie oznaczają tego samego, chociaż mają pewną część wspólną. Przedstawiono również istotę rachunkowości zarządczej oraz zaprezentowano model komunikacji bazujący na modelu komunikacji językowej Jakobsona. Omówiono elementy składowe modelu i opisano funkcje językowe realizowane w ramach modelu. Wskazano również na możliwe kierunki i charakter badań w zakresie komunikacji w rachunkowości zarządczej. W artykule wykorzystano głównie metodę analizy opisowej i metodę analogii
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-10-24)
Additional fields
Tytuł numeruRachunkowość a controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?