Zmiana składu wspólników w spółkach osobowych - skutki podatkowe

Maciej Sobiech , Agnieszka Sobiech

Abstract

Termination of the cooperation of partners within a partnership can be brought about in several ways, including termination of the partnership agreement (resp. articles of partnership) and windingup/liquidation of the partnership, or exiting the partnership by a partner whereas its operations continue under the altered composition. The partner that intends to discontinue his/her cooperation within the partnership may terminate the agreement and exit the partnership. Such a partnership may continue to exist if at least two partners have remained or another person has joined the partnership. Disposal of the general rights and obligations in the partnership is an alternative option. The article considers whether, in terms of the tax law, a change in the personal composition of a partnership consisting in one partner exiting and another joining the partnership would imply effects equivalent to those occurring resulting from disposal of the general rights and obligations. As a rule, leaving a partnership by a partner is the reason to dissolve and wind-up/liquidate the partnership. Such winding-up/liquidation is a must for two-member partnerships. If there are more partners, whether the partnership continues or is subject to winding-up/liquidation becomes conditional upon those who remain in the partnership and, in the first place, of the wording of its underlying partnership agreement.
Author Maciej Sobiech
Maciej Sobiech,,
-
, Agnieszka Sobiech (JM / SP)
Agnieszka Sobiech,,
- Studium Prawa
Other language title versionsChange in shareholding in partnerships: tax effects
Journal seriesDoradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, ISSN 1427-2008, (0 pkt)
Issue year2019
No1
Pages33-39
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspółki osobowe; podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych
Keywords in Englishpartnerships; personal income tax; company income tax
Abstract in PolishZakończenie współpracy wspólników w ramach spółki osobowej może mieć różne oblicza. Jedno to rozwiązanie umowy spółki i jej likwidacja, inne to „wyjście” wspólnika ze spółki, która będzie kontynuowana w zmienionym składzie osobowym. Wspólnik, który zamierza zakończyć współpracę w ramach spółki, może wypowiedzieć umowę i wystąpić ze spółki. Taka spółka może nadal istnieć, jeśli pozostali w niej co najmniej dwaj wspólnicy lub do spółki przystąpi inna osoba. Alternatywnym rozwiązaniem będzie zbycie ogółu praw i obowiązków. W niniejszym artykule autorzy rozważają problem, czy z perspektywy prawa podatkowego zmiana składu personalnego w spółce osobowej, polegająca na wystąpieniu wspólnika i przystąpieniu nowego, rodzi równoważne skutki do tych, które powstaną w wyniku zbycia ogółu praw i obowiązków. Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej jest co do zasady przyczyną rozwiązania umowy spółki i jej likwidacji. Likwidacja jest konieczna w przypadku spółki dwuosobowej. Jeżeli wspólników jest więcej, to od tych, którzy pozostają w spółce, a przede wszystkim od treści umowy zależy, czy spółka będzie kontynuowana, czy też ulegnie likwidacji.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.1396
URL https://isp-bisp.pl/resources/html/article/details?id=188108
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?