Evaluation of Total Phenolic Content and Antioxidant Properties of the Water Extract of the Powdered Barley Grass (Hordeum vulgare L.)

Justyna Kiewlicz

Abstract

Barley (Hordeum vulgare L.) is one of the basic cereal grain cultivated in Poland. It is commonly used for livestock feeding and for human consumption. In terms of nutrition, the functionality of barley grains is primarily determinated by content of important nutrients and prebiotics such as proteins, dietary fiber and β-glucans. Recently food and food supplements based on green barley parts has been gaining popularity. Young plant parts which exhibit increased contents of some vitamins, provitamins and other bioactive substances are particularly valued. Therefore, young barley leaves are promoted as the interesting part of modern diet which may improve the balance of the nutrients intake and as a rich source of phenolic antioxidants such as phenolic acid derivatives, proanthocyanidins, quinones, and flavonoids. In this study the total phenolic content, the flavonoids content and the antioxidant activity of water extract of powdered barley grass was evaluated. The amount of total phenolics in water extracts from powdered barley grass was 3.17±0.22 mg GAE/g DW. The largest fraction of total phenolics was water-soluble flavonoids. The literature data have demonstrated that the main compound occurring in highest concentration in barley leaves have been isoorientin-7-O- -glucoside (lutonarin) and 7-O-glycosylisovitexin (saponarin). The tested extracts exhibit also significant antiradical and ferric-reducing properties.
Author Justyna Kiewlicz (WT / KTiAI)
Justyna Kiewlicz,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsBadanie zawartości związków fenolowych ogółem i właściwości przeciwutleniających wodnego ekstraktu ze sproszkowanych liści młodego jęczmienia
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2016
No2 (47)
Pages29-37
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjęczmień, aktywność przeciwutleniająca, całkowita zawartość związków fenolowych, TEAC, FRAP, DPPH
Keywords in Englishbarley, antioxidant activity, total phenolic content, TEAC, FRAP, DPPH
Abstract in PolishJęczmień zwyczajny (Hordeum vulgare L.) jest jednym z podstawowych zbóż uprawianych w Polsce jako surowiec paszowy i konsumpcyjny. Z żywieniowego punktu widzenia funkcjonalność ziarna jęczmienia jest determinowana zawartością ważnych składników odżywczych i prebiotyków, takich jak białko, błonnik pokarmowy i β -glukany. Ostatnio szczególną popularnością cieszą się preparaty wytworzone z zielonych części jęczmienia. Młode części roślin, które cechują się podwyższoną zawartością witamin, prowitamin i innych bioaktywnych składników są szczególnie cenione. Z tego powodu młode liście jęczmienia są promowane jako interesujący składnik nowoczesnej diety, który stanowi bogate źródło związków fenolowych takich jak pochodne kwasów fenolowych, proantocyjanidyny, chinony i flawonoidy. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań zawartości związków fenolowych ogółem, zawartości flawonoidów i aktywności przeciwutleniającej wodnych ekstraktów ze sproszkowanych liści młodego jęczmienia. Zawartość związków fenolowych ogółem w badanych ekstraktach wynosiła 3.17±0.22 mg GAE/g, z czego największy udział stanowią rozpuszczalne w wodzie flawonoidy. Dane literaturowe wskazują, że do głównych składników występujących w liściach jęczmienia zalicza się saponarynę i lutonarynę. Badane ekstrakty wykazują również wysokie właściwości przeciwrodnikowe i redukujące.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2016.02.03
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?