Sinergeticheskiy effekt kak osnova formirovaniya strategii ob"yedineniy sub"yektov malogo i srednego predprinimatel'stva

Oleksii Kvilinskyi

Abstract

n/a
Publication typeOriginal work published as abstract
Author Oleksii Kvilinskyi (WE / KPGiS)
Oleksii Kvilinskyi,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Pages51-54
Publication size in sheets0.5
Book Koval'chuk V. M., Nenadovets A .M., Rodtsevich N. G., Kolodkin V. V., Yermakova T. A., Nedashkovskaya N. S., Tosova Ye. G., Grebenchuk I. V. (eds.): Innovatsionnyye protsessy v sotsial'no-ekonomicheskom razvitii. Materialy V Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 2015, RIVSH, ISBN 978-985-500-904-8, 101 p.
Keywords in Polishefekt synergiczny, strategia, małe i średnie przedsiębiorstwa
URL http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/29720/1/sbornik_konf_17_11_2015.pdf
Languageru rosyjski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?