Systemowe uwarunkowania podnoszenia jakości kształcenia menedżerów

Wiesław Ciechomski

Abstract

The problems discussed in this Article regard the necessity of improving education quality in departments of economics in public and non-public institutions of higher education. Out of 467 higher education facilities in Poland (in that number 326 non-public ones), 30 are put into liquidation, and 50 others are faced with the prospect of bankruptcy due to unsatisfactory levels of recruitment of candidates. The above presented negative trends result from not only demographic decline and economic downturn, but also from inadequate level of quality of education offer. The Author focuses on ways of education quality enhancement as provided to future economists and managers at institutions of higher education.
Author Wiesław Ciechomski (WZ / KHiM)
Wiesław Ciechomski,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsConditions for Improving the Quality of the Training System of Managers
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No8 [CD]
Pages214-222
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishusługi edukacyjne, proces boloński, jakość kształcenia
Abstract in PolishProblematyka stanowiąca przedmiot rozważań dotyczy konieczności podnoszenia jakości kształcenia na kierunkach ekonomicznych w uczelniach publicznych i niepublicznych. Spośród 467 uczelni (w tym 326 niepublicznych) 30 znajduje się w stanie likwidacji a kolejne 50 jest bezpośrednio zagrożonych upadłością z powodu niezadowalającej rekrutacji studentów. Powyższe negatywne tendencje spowodowane są nie tylko trendami demograficznymi i spowolnieniem gospodarczym, ale również niskim poziomem oferty edukacyjnej. W artykule skoncentrowano się na sposobach podnoszenia jakości kształcenia ekonomistów i menedżerów w szkołach wyższych.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?