Cechy charakterystyczne sprawozdań finansowych klubów sportowych na przykładzie klubów polskiej ligi koszykówki

Dawid Obrzeżgiewicz

Abstract

The purpose of the article is to identify the characteristics of the financial reports of sports clubs of the Polish Basketball League. The research subject is an analysis of the financial reports of sports clubs in Poland in terms of financial and sport goals. The research subjects are sports clubs competing in the Polish Basketball League. The analysis period covers the years 2016–2017 covering the 2016/2017 season and the 2017/2018 season. The article has three parts. The first part describes the specificity of sports club activities and their impact on financial statements. The second section is devoted to an analysis of the balance sheets of sports clubs. In the third part, income statements were analysed in terms of achieving the financial and sports goals of the sports clubs. The article draws attention to the problem of negative equity in most clubs in the Polish Basketball League.
Author Dawid Obrzeżgiewicz (WZ / KR)
Dawid Obrzeżgiewicz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsCharacteristic Features of Financial Statements of Sports Clubs with the Example of The Polish Basketball League
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (0 pkt)
Issue year2019
Vol7
No3
Pages92-114
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishsprawozdawczość finansowa, kluby sportowe, bilans, rachunek zysków i strat, kapitał własny, koszykówka
Keywords in Englishfinancial reporting, sports clubs, balance sheet, income statement, equity, basketball
Abstract in Polish Celem artykułu jest identyfikacja cech charakterystycznych sprawozdań finansowych klubów sportowych Polskiej Ligi Koszykówki. Przedmiotem badań są sprawozdania finansowe klubów sportowych w Polsce. Podmiotem badawczym są kluby sportowe rywalizujące w Polskiej Lidze Koszykówki działające jako podmioty prawa handlowego w formie sportowych spółek akcyjnych. Okres analizy dotyczy lat 2016–2017, które obejmują sezon 2016/2017 oraz sezon 2017/2018. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej scharakteryzowano specyfikę działalności klubów sportowych i jej wpływ na sprawozdanie finansowe. Drugi rozdział poświęcono analizie bilansów klubów sportowych. Natomiast w trzecim rozdziale dokonano analizy rachunku zysków i strat pod kątem realizacji celów zarówno finansowych, jak i sportowych klubu sportowego. W artykule zostały wykorzystane metoda krytycznej analizy literatury, metoda dedukcji oraz metoda analizy porównawczej. Autor zwraca uwagę na problem ujemnych kapitałów własnych w większości klubów występujących w Polskiej Lidze Koszykówki. Jego oryginalność wynika ze specyfiki opisywanych cech charakterystycznych sprawozdań finansowych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2019.3.6
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202019/06obrzezgiewicz.pdf
Languagepl polski
File
06obrzezgiewicz.pdf 523.33 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 13-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?