Selected Aspects of a University's Sustainable Development Strategy

Remigiusz Napiecek

Abstract

The introduction of the Constitution for Science has initiated a series of changes in universities in Poland. Particularly important are changes which will conform to the universities' structure to the new evaluation criteria, and consequently will affect their financial conditions. The concerns presented in the article refer to the sustainable development strategy of a university. This strategy should enable universities not to assess all of their research and educational employees according to the same criteria or according to the same threshold values. All academic teachers work for the success of the university, however, each of them to a different degree. This differentiation may result not only from the individual predispositions of employees but also from the adopted strategic assumptions. The article aims to present some aspects of the implementation of a university's strategy with regard to subsidies granted under the Law on Higher Education and Science in Poland.
Author Remigiusz Napiecek (WZ / KR)
Remigiusz Napiecek,,
- Department of Accounting
Other language title versionsWybrane aspekty strategii zrównoważonego rozwoju uczelni wyższej
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol63
No5
Pages163-172
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishuczelnia wyższa, ustawa 2.0, strategia zrównoważonego rozwoju uczelni wyższej, subwencja
Keywords in Englishuniversity, strategy, research activity, sustainable development
Abstract in PolishWprowadzenie Konstytucji dla Nauki zapoczątkowało szereg zmian w szkołach wyższych w Polsce. Szczególnie ważne są zmiany, które dostosowują struktury uczelni do nowych kryteriów oceny szkół wyższych, tj. kryteriów wpływających na warunki ich finansowania. W artykule autor skupia się na zmianach prorozwojowych. Proponowane w artykule rozwiązania odnoszą się do strategii zrównoważonego rozwoju uczelni, która polega na odejściu od oceny wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych według tych samych kryteriów lub według tych samych wartości progowych. Na sukces uczelni pracują wszyscy nauczyciele akademiccy, jednak każdy z nich w różnym stopniu. Zróżnicowanie może wynikać z indywidualnych predyspozycji pracowników, ale również z przyjętych założeń strategicznych. W artykule przedstawiono wpływ decyzji kadrowych na wysokość subwencji. Celem artykułu było zaprezentowanie wybranych kwestii związanych ze strategią zrównoważonego rozwoju uczelni wyższej jako konsekwencji przemian w sposobie funkcjonowania szkół wyższych w Polsce.
DOIDOI:10.15611/pn.2019.5.13
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142324
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 11-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?