Krótkoterminowe finansowanie przedsiębiorstw kredytem bankowym

Paweł Mikołajczak

Abstract

The main objective of this article was to demonstrate the process of formation of short-term bank credits for Polish enterprises and their interest rates in the years 2006-2012. The subject of discussion is the analysis of the relationship between the level of interest rates and the dynamics of changes in current bank loans for companies, individual entrepreneurs and farmers. This article is based on the research methodology and it contained the annual data of NBP. The analysis was carried out for the whole country. In order to evaluate the convergence of the various categories of changes of working capital loans in relation to changes in the average interest rate in Poland it was outlined the chain indexes. There were determined and characterized the function parameters of a linear trend for each category of loans to determine the long-term trends. The results indicate, among other things, that the current economic situation is more relevant determinant of the demand for short-term capital of polish firms in Poland than fluctuations in their interest rates. The changes of interest rates on working capital has the least importance for individual entrepreneurs, followed by farmers. Firms decrease systematically the funding of their current activity by short-term bank loan for the benefit of individual firms.
Author Paweł Mikołajczak (WE / KB)
Paweł Mikołajczak,,
- Department of Banking
Other language title versionsShort-Term Financing of Business with Bank Credit
Journal seriesEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846, (B 12 pkt)
Issue year2014
No2
Pages57-65
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkredyt krótkoterminowy, stopa procentowa, polityka kredytowa, przedsiębiorstwo
Abstract in PolishGłównym celem niniejszego artykułu było zaprezentowanie kształtowania się kredytów krótkoterminowych dla polskich przedsiębiorstw oraz ich stóp procentowych w latach 2006-2012 oraz przedstawienie zależności między poziomem stóp procentowych oraz dynamiką zmian kredytów bieżących dla przedsiębiorstw, podmiotów indywidualnych i rolników. Artykuł ma charakter badawczy, a podstawę zamieszczonych w nim analiz stanowiły roczne dane NBP. Analizy przeprowadzone zostały dla całego kraju. W celu oceny zbieżności zmian poszczególnych kategorii kredytów obrotowych na tle zmian ich średniego oprocentowania w Polsce wyznaczono indeksy łańcuchowe. Dla określenia długookresowych tendencji zmian zostały wyznaczone i scharakteryzowane parametry funkcji trendu liniowego dla poszczególnych kategorii kredytów. Wyniki analiz wskazują, iż bieżąca sytuacja gospodarcza stanowi istotniejszą niż fluktuacje stóp procentowych determinantę zapotrzebowania na finansowanie obrotowe polskich firm. Oprocentowanie kredytów obrotowych ma największe znaczenie dla firm indywidualnych, a w dalszej kolejności rolników. Tempo wzrostu zapotrzebowania na kredyty obrotowe w przedsiębiorstwach systematycznie zmniejsza się, podczas gdy w przypadku przedsiębiorstw indywidualnych obserwowana jest tendencja przeciwna.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?