On the Rationality of Investors – Lunar Phases and Equity Returns in Poland

Joanna Lizińska

Abstract

The paper examines the popular belief that the cycles of the moon affect human moods, which is then reflected in investor behaviour. Hence, the relation between lunar phases and equity returns in Poland was examined.
Author Joanna Lizińska (WZ / KFP)
Joanna Lizińska,,
- Department of Corporate Finance
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No5 (89), cz. 2
Pages131-141
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishlunar cycles, moon phases, stock market, emerging market
Abstract in PolishCelem badań było zbadanie związku między fazami księżyca a stopami zwrotu realizowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W ostatnich latach, pozaekonomiczne czynniki kształtujące rynkową wartość spółki zyskują na znaczeniu. Metodologia badania – Okresy nowiu (pełni) określono jako 9-dniowe okna, koncentrujące się wokół dni, w których obserwowano daną fazę księżyca. Na podstawie arytmetycznych stóp zwrotu dla giełdy obliczano przeciętne dzienne i przeciętne skumulowane stopy zwrotu dla okna zdarzenia. Analizę poszerzono o efekt wielkości spółki, efekt miesiąca, efekt połowy miesiąca oraz ocenę odporności wyników. Wynik – Stopy zwrotu w okresie pełni były znacząco niższe w porównaniu do tych osiąganych podczas nowiu. Wpływ cyklu księżyca był znaczący – aczkolwiek z różnym natężeniem – również po uwzględnieniu wielkości spółek. Efekt miesiąca oraz połowy miesiąca nakładał się na efekt faz księżyca. Oryginalność/wartość – Zastosowana metoda badania związku pomiędzy fazami księżyca i stopami zwrotu jest w zakresie badań nad spółkami notowanymi na rynku głównym w Polsce nowa i umożliwia porównanie z wynikami badań otrzymanymi dla innych rynków.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.89/2-10
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/733/article/4162/
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?