Poziom opiekuńczości państwa a zachowania oszczędnościowe - analiza wielowymiarowa

Sylwester Białowąs , Iwona Olejnik

Abstract

The main goal of this paper is the analysis of the relation between the level of social security in chosen European countries and the propensity to save for retirement. The data for the analysis were taken from statistics databases of: OECD, Eurostat, World Bank and European Social Survey. The analysis was conducted using descriptive statistics, correlations and taxonomic methods of classification. The output did not confirm the hypothesis that the higher level of social security was connected with a higher propensity to save. It turned out that the saving rates and the public pension expenses to private pension expenses ratio in more socially secure states were higher, and the citizens of less socially protective countries expected more state's responsibility for the future pensions
Author Sylwester Białowąs (WZ / KBRiU)
Sylwester Białowąs,,
- Department of Research Markets and Services
, Iwona Olejnik (WZ / KBRiU)
Iwona Olejnik,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsThe Level of the State's Social Security and its Influence on Saving Behaviour - Multidimensional Analysis
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No336
Pages110-117
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishoszczędzanie, opiekuńczość państwa, zabezpieczenie emerytalne, zachowania oszczędnościowe, oszczędzanie na starość
Keywords in Englishsaving behaviour, saving for retirement, social security and welfare
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza relacji między poziomem opiekuńczości państwa a skłonnością do oszczędzania, w szczególności na emeryturę. Bazę źródłową stanowiły dane statystyczne dotyczące 19 państw europejskich. Wykorzystano dane z lat 2006-2012 Eurostatu, OECD, Banku Światowego i Europejskiego Sondażu Społecznego. W analizie posłużono się metodami statystyki opisowej, korelacjami oraz taksonomiczną metodą punktową. Uzyskane wyniki nie potwierdziły postawionej hipotezy, że im wyższy poziom opiekuńczości państwa, tym mniejsza skłonność jego mieszkańców do oszczędzania. Okazało się, że im państwo jest mniej opiekuńcze, tym większe są oczekiwania jego mieszkańców, że weźmie ono odpowiedzialność za losy emerytów. Co więcej, im państwo jest bardziej opiekuńcze, tym stopy oszczędzania oraz relacja między publicznymi i prywatnymi wydatkami na emerytury okazują się być wyższe.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-14)
Additional fields
Tytuł numeruBadania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?