Surface activity of simple sulfobetaines

Dobrawa Kwaśniewska , Daria Wieczorek , Katarzyna Staszak

Abstract

Surface active agents are very important group of organic compounds having wide application in industry. Nowadays more and more popular are zwitterionic surfactants especially sulfobetaines. For this compounds, characteristic is the fact that polar head of sulfobetaines comprises two ionic centers, namely the quaternary nitrogen atom and sulfonium group. The possibilities of application of surfactants are largely dependent on their surface activity. It seems that the most important surface properties are the ability to reduce surface tension and wetting of solid surface. The aim of the study was to determine the surface tension and wetting properties of simple sulfobetaines. The results clearly indicate that these compounds exhibit ability to reduce surface tension. In addition, contact angel measurements led to conclusion that the aqueous solution obtained sulfobetaines have good wetting properties and may be classified as partially wetting liquids
Author Dobrawa Kwaśniewska (WT / KTiAI)
Dobrawa Kwaśniewska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Daria Wieczorek (WT / KTiAI)
Daria Wieczorek,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Katarzyna Staszak - Politechnika Poznańska (PP)
Katarzyna Staszak,,
-
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2015
No3
Pages122-131
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsurfaktanty, sulfobetainy, aktywność powierzchniowa
Keywords in Englishsurfactants, sulfobetaines, surface activity
Abstract in PolishZwiązki powierzchniowo-czynne są bardzo istotną grupą związków organicznych mających szerokie zastosowanie w przemyśle. Obecnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się surfaktanty zwitterionowe a wśród nich sulfobetainy. Charakterystyczny dla sulfobetain jest fakt, że ich głowa polarna zawiera dwa centra jonowe, a mianowicie czwartorzędowy atom azotu oraz grupę sulfoniową. Możliwości aplikacyjne surfaktantów są w dużej mierze uzależnione od ich aktywności powierzchniowej. Wydaje się, iż najistotniejszymi właściwościami powierzchniowymi są: zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego oraz zwilżania powierzchni ciał stałych. W pracy podjęto próbę określenia napięcia powierzchniowego oraz właściwości zwilżających prostych sulfobetain podstawionych łańcuchami 10-, 12-, 14- oraz 16-weglowymi. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, iż omawiane związki przejawiają zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego. Ponadto pomiar kąta zwilżania pozwolił stwierdzić, iż wodne roztwory otrzymanych sulfobetain wykazują dobre właściwości zwilżające powierzchnie ciał stałych i można je zaliczyć do cieczy częściowo zwilżających
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/03_44_2015.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?