Społeczne rezerwy w procesach adaptacji przedsiębiorstwa do zmiennych warunków otoczenia

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Abstract

The aim of the paper is to specify and analyse selected aspects of organization energy stemming from companies' human resources in the context of their significance in strategic ability. Questionnaire based research carried out in companies was the basis for the study. The analysis of selected aspects of the issue under consideration allows for an indication of untapped potentials of the people, their attitudes and behaviours.
Author Elżbieta Urbanowska-Sojkin (WZ / KZS)
Elżbieta Urbanowska-Sojkin,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsSocial reserves in the process of companies' adaptation to changing environmental conditions
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2014
No1A
Pages269-280
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwarunki otoczenia, sprawność strategiczna przedsiębiorstwa
Abstract in PolishZnaczącą rolę pozamaterialnych zasobów dla skuteczności działań podmiotów gospodarczych potwierdza praktyka. Wespół z innymi zasobami, zorganizowanymi w sposób umożliwiający realizowanie zadań, te niematerialne stanowią o realizacji celów przedsiębiorstwa. Za fundamentalne, ze względu na pełnione role, uznaje się zasoby ludzkie. Celem opracowania jest ustalenie i analiza wybranych aspektów energii organizacyjnej wynikającej z zasobów ludzkich przedsiębiorstw w kontekście ich znaczenia dla sprawności strategicznej. Podstawą wnioskowania są badania przeprowadzone w przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego. Przeprowadzona analiza wybranych aspektów problemu pozwala wskazać niewykorzystany potencjał w ludziach, ich postawach i zachowaniu.
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?