System patentowy a wyzwania inteligentnego rozwoju: implikacje dla polityki innowacyjnej i praktyki gospodarczej

Łukasz Wściubiak

Abstract

The aim of this article is to identify the most import ant problems connecting with the system of intellectual property protection in the twenty-first century economy and to indicate solutions leading to decreasing scale of such problems. As the most promising direction of actions the author indicates the use of properly selected instruments of innovation policy and improving management practices in the field of intellectual property.
Author Łukasz Wściubiak (WZ / KZAZP)
Łukasz Wściubiak,,
- KZAZP
Other language title versionsThe Patent System and the Challenges of Smart Development: Implications for Innovation Policy and Business Practice
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No276
Pages37-46
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishochrona patentowa, polityka innowacyjna, zarządzanie własnością intelektualną
Keywords in Englishinnovation policy, intellectual property management, patent protection
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja najistotniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony własności intelektualnej w warunkach gospodarki XXI w. oraz wskazanie rozwiązań, których wprowadzenie pozwoliłoby ograniczyć skalę ich występowania. Ze względu na ograniczone możliwości związane z wprowadzaniem zmian o charakterze legislacyjnym, najbardziej obiecującym kierunkiem działań może okazać się wykorzystanie odpowiednio dobranych instrumentów polityki innowacyjnej oraz doskonalenie praktyk menedżerskich w zakresie zarządzania własnością intelektualną.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/248139?id=248139&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?