Obrót gruntami rolnymi jako determinanta zrównoważonego rozwoju rolnictwa

Adam Majchrzak

Abstract

n/a
Author Adam Majchrzak (WE / KPGiS)
Adam Majchrzak,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Pages106-127
Publication size in sheets1.05
Book Zegar Józef Stanisław (eds.): Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (24), Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej , no. 109, 2014, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7658-488-1, 128 p.
Keywords in Polish rozwój zrównoważony, grunty rolne, obrót ziemią, instytucje, rynek ziemi
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 19-12-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?