National and EU budget expenditures supporting the organisation of the fruit and vegetable market in Poland after 2010

Maryla Bieniek-Majka , Andrzej Czyżewski , Anna Matuszczak

Abstract

The aim of the article is to discuss the role of national and EU budget resources supporting organisation in the fruit and vegetable market. By way of introduction, the level and dynamics of (national and EU) budget expenditures supporting the agricultural sector in general was presented. Next, expenditures on the support for the fruit and vegetable market were analysed in detail. The research period covered the years 2010-2019. The authors pointed to the progressive decrease in spending on the agricultural sector in Poland, both from national and EU funds. At the same time, the support provided to the title sector was relatively large, but rather short-term, which made the formation and consolidation of the desired structures within the framework of horizontal integration impossible.
Author Maryla Bieniek-Majka - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Maryla Bieniek-Majka,,
-
, Andrzej Czyżewski - Uniwersytet Zielonogórski (UZ), MNiSW [80]
Andrzej Czyżewski,,
-
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsKrajowy i unijny budżet rolny Polski po 2015 r. redukcja wydatków i kierunki zmian
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol23
No1
Pages225-238
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishwydatki budżetu krajowego, wydatki UE, rynek owoców i warzyw
Keywords in Englishnational budget expenditure; EU expenditure; fruit and vegetable market
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie na rolę wydatków z budżetu krajowego i budżetu UE wspierających organizację rynku owoców i warzyw. Jako wprowadzenie przedstawiono poziom i dynamikę wydatków budżetowych (krajowych i unijnych) wspierających sektor rolny w ogóle. Następnie szczegółowo przeanalizowano wydatki na wsparcie rynku owoców i warzyw. Okres badań obejmował lata 2010-2019. Autorzy wskazali na postępujące zmniejszanie wydatków na sektor rolny w Polsce, zarówno z funduszy krajowych, jak i unijnych. Jednocześnie wsparcie sektora tytularnego było stosunkowo duże, ale raczej krótkoterminowe, co nie pozwalało na tworzenie i konsolidację wymaganych struktur w ramach integracji horyzontalnej.
DOIDOI:10.2478/manment-2019-0013
URL https://content.sciendo.com/view/journals/manment/23/1/article-p225.xml
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 03-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?