Poziom optymizmu konsumentów a postrzeganie jakości usług bankowych

Józef Garczarczyk , Robert Skikiewicz

Abstract

The level of economic sentiment of the population is an important determinant of market behavior of consumers and results in changes in economic activity. This article attempts to verify the extent to which the level of consumer optimism translates into the perception of the quality of banking services. Measures of descriptive statistics, statistical tests, and k-means method belonging to the cluster analysis methods have been applied. Analysis based on data from a survey conducted among customers of banks from the area of Wielkopolska. The results proved that with a decline in consumer optimism the quality of banking services assesment is getting lower. The level of consumer optimism is reflected not only in formulating an overall assessment of the quality of banking services, but also the assessment of the individual elements of the quality of banking services. The quality of banking services is assessed the highest in the segment with the highest level of optimism and the lowest in the segment in which the strongest is pessimistic sentiment.
Author Józef Garczarczyk (WZ / KBRiU)
Józef Garczarczyk,,
- Department of Research Markets and Services
, Robert Skikiewicz (WZ / KBRiU)
Robert Skikiewicz,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsThe Level of Consumers’ Optimism and the Perception of Banking Services Quality
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No350
Pages7-18
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishoptymizm konsumentów, jakość usług bankowych
Keywords in Englishconsumer optimism, banking services quality
Abstract in PolishPoziom nastrojów ekonomicznych ludności stanowi ważną determinantę zachowań rynkowych konsumentów i przekłada się na zmiany aktywności gospodarczej. W artykule podjęto próbę weryfikacji, w jakim stopniu poziom optymizmu konsumentów oddziałuje na postrzeganie jakości usług bankowych. Zostały zastosowane miary statystyki opisowej, testy statystyczne oraz metoda k-średnich należąca do metod analizy skupień. Podstawą analiz są dane z badania ankietowego zrealizowanego wśród klientów banków z obszaru Wielkopolski. Otrzymane wyniki potwierdzają, iż wraz ze spadkiem optymizmu następuje pogorszenie ocen jakości usług bankowych. Poziom optymizmu konsumentów znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko przy formułowaniu ogólnej oceny jakości usług bankowych, ale również przy dokonywaniu oceny poszczególnych elementów jakości usług bankowych. Najwyżej jakość usług bankowych oceniana jest w segmencie o najwyższym poziomie optymizmu, zaś najniżej w segmencie, w którym najsilniejsze są nastroje pesymistyczne.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/333501/edition/315178/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEkonomia 13
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?