Modyfikacja modelu trójczynnikowego Famy-Frencha dla oceny funduszy klasy global macro

Adam Zaremba

Abstract

The aim of this paper is to analyze the value and size effects in the global markets, ft broadens the existing academic knowledge in three ways. First, I documents that the value and size effects may be helpful in explaining the cross-sectional variation in country returns. The calculations are based on a broad sample of data from 66 country portfolios listed in years 2000-2013. Second, I prove that the global value and size premiums are robust to changes of the functional currency. Finally, I propose modification of a Fama-French model, which makes use of country-based factors. It is more efficient in assessing the funds with global investment mandate than the classical CAPM and FF models.
Author Adam Zaremba (WZ / KIiRK)
Adam Zaremba,,
- Department of Investment and Capital Markets
Other language title versionsModified Three-Factor Fama-French Model for Evaluation of Global Macro Funds
Journal seriesPrace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867, (B 6 pkt)
Issue year2015
Vol39
Pages237-250
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishModel Famy i Frencha, Fundusze hedgingowe, Rynek akcji, Wycena aktywów kapitałowych
Keywords in EnglishFama-French model, Hedge fund, Equity market, Capital asset valuation
Abstract in PolishNiniejsze opracowanie dotyka zjawiska efektów wartości i wielkości na poziomie całych państw na międzynarodowych rynkach akcji. Opracowanie ma na celu poszerzenie obecnego stanu wiedzy w literaturze światowej na trzy sposoby. Po pierwsze, badanie dostarcza dowodów funkcjonowanie premii za wartość i wielkość, która może posłużyć do objaśniania przekrojowej wariancji stóp zwrotu z różnych rynków akcji. Obliczenia bazują na szerokiej próbie notowań z 66 państw w latach 2000-2013. Po drugie, wykazane zostaje, że skala premii za wielkość i wartość nie zależy od przyjętej waluty bazowej. Po trzecie wreszcie, na bazie przeprowadzonych obliczeń, zaproponowana zostaje modyfikacja trójczynnikowego modelu Famy-Frencha, która jest efektywniejsza w ocenie funduszy o globalnym profilu inwestycyjnym, w tym w szczególności funduszy hedgingowych klasy global macro.
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruRynki finansowe a gospodarka realna - aktualne wyzwania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?