Możliwości otrzymywania wybielonej mikrosfery do wytwarzania produktów kosmetycznych

Monika Swat , Ryszard Zieliński

Abstract

This paper presents results of experimental studies on the possibility of bleaching of cenosphere which is a waste in energy production process carried out at coal-based power plants. We have examined the usability of various inorganic oxidants in the process of chemical decolorization of cenosphere. The degree of bleaching was monitored usinginstrumental methods of color measurement.The experimental research consisted of two stages. The aim of the first stage was the selection of a suitable oxidant for cenosphere bleaching process. In the second stage the optimal conditions for the cenospere bleaching process were determined. The resulting bleached microspheres are suitable as a component of cosmetic products.
Author Monika Swat (UEP)
Monika Swat,,
- Poznań University of Economics and Business
, Ryszard Zieliński (WT / KTiAI)
Ryszard Zieliński,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsPossibility of Bleached Microsphere Manufacturing for Cosmetics Production
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2014
No4
Pages77-86
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkosmetyki, mikrosfera, odpady, jakość
Abstract in PolishW niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących możliwości wybielania cenosfery, która stanowi odpad w procesie wytwarzania energii w elektrowniach węglowych. W procesie chemicznego odbarwiania cenosfery sprawdzono przydatność różnych utleniaczy nieorganicznych. Stopień wybielania kontrolowano przy zastosowaniu instrumentalnych metod pomiaru barwy. Część badawcza pracy składała się z dwóch etapów. Celem pierwszego etapu był wybór odpowiedniego układu utleniaczy. W drugim etapie określono optymalne warunki procesu wybielania. Otrzymana wybielona mikrosfera nadaje się jako składnik wyrobów kosmetycznych.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?