Zarządzanie ryzykiem w porcie lotniczym jako obszar oceny w audycie wewnętrznym

Elżbieta Szczepankiewicz , Monika Rożek

Abstract

Airport risk management requires a special approach due to a large number of risks specific for air transport. The aim of the paper is to present the process of risk management and assessment at an airport, based on the example of Poznań Ławica Airport. The study presents the objective and process of risk management (identification, analysis, response to risk and process monitoring). It also indicates risk management techniques and tools used by the management, as well as techniques and tools used for risk analysis by the internal auditor during the preparation of the annual plan of internal audit tasks. The research methods used in writing the paper include: analysis of specialist literature and regulations, critical analysis of internal regulations in the examined entity, comparative analysis, deduction and inference.
Author Elżbieta Szczepankiewicz (WZ / KR)
Elżbieta Szczepankiewicz,,
- Department of Accounting
, Monika Rożek - Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.
Monika Rożek,,
-
Other language title versionsAirport Risk Management as an Area of Internal Audit Assessment
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No521
Pages205-218
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishaudyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem, techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem, identyfikacja, analiza, odpowiedź na ryzyko
Keywords in Englishinternal audit, risk management, risk management techniques and tools, identification, analysis, response to risk
Abstract in PolishZarządzanie ryzykiem w każdym porcie lotniczym wymaga uważnego podejścia ze względu na dużą liczbę ryzyk specyficznych dla transportu lotniczego. Celem artykułu jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem oraz jego oceny na przykładzie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. W opracowaniu przedstawiono cel oraz opisano proces zarządzania ryzykiem operacyjnym (identyfikację, analizę, reakcję na ryzyko i monitorowanie tego procesu) w Spółce. Wskazano również techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem wykorzystywane przez kierownictwo Spółki, a także stosowane do analizy ryzyka przez audytora wewnętrznego podczas sporządzania rocznego planu zadań audytu wewnętrznego. Metody badawcze zastosowane do opracowania artykułu to: analiza literatury przedmiotu i regulacji, krytyczna analiza regulacji wewnętrznych badanej jednostki, dedukcja i wnioskowanie.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.521.20
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=46575
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?