Zarządzanie wiedzą w procesie offshoringu - studia przypadku centrów usług biznesowych

Marcin Soniewicki

Abstract

Niniejszy artykuł ma na celu poznanie działań w zakresie zarządzania wiedzą w centrach usług biznesowych zlokalizowanych w Polsce. W tym celu zbadane zostały dwa tego typu podmioty. Pierwszy z nich jest centrum usług wspólnych (CUW) i zajmuje się usługami księgowymi. Drugi z nich jest centrum usług biznesowych, ale nie spełnia głównego kryterium centrum usług wspólnych, gdyż zajmuje się zadaniami statutowymi swojej korporacji. W badaniu zastosowano metodę wywiadu zogniskowanego, częściowo ustrukturyzowanego. Wyniki pokazały, że bardzo ważnym źródłem wiedzy dla analizowanych jednostek są podmioty powiązane oraz iż badane podmioty przywiązują duże znaczenie do sprawnej organizacji działań w zakresie zarządzania wiedzą oraz stałego ich usprawniania. Ponadto wyniki ujawniły, że badane przedsiębiorstwa starają się intensyfikować nieformalny przepływ wiedzy pomiędzy pracownikami, postrzegając go za bardzo cenny. Rezultaty badań wskazały również, że działania w zakresie zarządzania wiedzą muszą być dostosowane do rodzaju centrów usług biznesowych, gdyż podmioty te często znacząco różnią się między sobą.
Author Marcin Soniewicki (WGM / KMM)
Marcin Soniewicki,,
- Department of International Marketing
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, e-ISSN 2545-2622, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No2
Pages29-37
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie wiedzą, offshoring, centrum usług biznesowych, CUW
Keywords in Englishknowledge mangement, offshoring, shared service centre, SSC
DOIDOI:10.33141/po.2019.02.04
URL https://przegladorganizacji.pl/artykul/2019/10.33141po.2019.02.04
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?