Świadomość sieciowa we współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce - wyniki badań

Arkadiusz Kawa , Bartłomiej Pierański

Abstract

The concept of business networks has been the subject of numerous studies. It is: such an important issue that a network paradigm has even been developed within management sciences. The significance of business networks is also confirmed by a growing number of researchers who focus on this field of study. The key issue seems to be a network approach, which takes into account a company's and its employees' relationships (formal, informal, direct and indirect) with the environment, which constitute an extensive network of connections. The awareness that the company is part of the above mentioned extensive network of relationships is called business network awareness (BNA). It is assumed that BNA differs among enterprises. More importantly, a high level of BNA can contribute to an increase in the company's competitive potential. Although a so-called network phenomenon can be found in management literature, there still is a shortage of proper studies investigating BNA. In this article, results of empirical research carried out by the authors are presented. The main objective of this research was to determine the level of BNA represented by Polish managers. The research process comprised two phases: quality research and quantity research.
Author Arkadiusz Kawa (WZ / KLiT)
Arkadiusz Kawa,,
- Department of Logistics and Transport
, Bartłomiej Pierański (WZ / KHiM)
Bartłomiej Pierański,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsBusiness Network Awareness in Collaboration of Enterprises in Poland - Research Results
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2015
No12
Pages21-27
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPodejście sieciowe w zarządzaniu, Powiązania sieciowe, Sieci przedsiębiorstw, Współpraca przedsiębiorstw, Relacje organizacja-otoczenie, Wyniki badań
Keywords in EnglishNetwork approach in management, Network relationships, Enterprise networks, Enterprises cooperation, Organization-environment relations, Research results
Abstract in PolishZagadnienie sieci w gospodarce stanowi przedmiot wielu badań. Tematyka to jest na tyle istotna, że nawet mówi się o paradygmacie sieciowym w naukach o zarządzaniu. Potwierdza to liczna i powiększająca się liczba badaczy, którzy zajmują się problematyką sieci w kontekście przedsiębiorstwa. Kluczowym zagadnieniem wydaje się być podejście sieciowe, w którym bierze się pod uwagę relacje firmy (formalne, nieformalne, bezpośrednie i pośrednie) i jej pracowników z otoczeniem, które tworzą rozbudowaną sieć powiązań. Świadomość funkcjonowania przedsiębiorstwa w szerokim spektrum zróżnicowanych relacji można określić mianem tzw. świadomości sieciowej przedsiębiorstwa. Zakłada się, że świadomość sieciowości relacji gospodarczych wśród przedsiębiorstw jest bardzo różna. Wyższa świadomość przynosi przedsiębiorstwom korzyści m.in. poprzez zwiększenie ich potencjału konkurencyjnego. Mimo że istnieje pewien fenomen sieci w literaturze, to nadal brakuje badań, które diagnozują świadomość sieciową przedsiębiorstw. W artykule przedstawione są wyniki badań empirycznych, których celem było zdiagnozowanie stanu świadomości sieciowej wśród polskich menedżerów, czyli zdiagnozowanie, na ile są oni świadomi "osadzenia" przedsiębiorstwa, którym zarządzają w wielorakich (formalnych, nieformalnych, bezpośrednich i pośrednich) relacjach rynkowych. Proces badawczy składał się z dwóch etapów, w ramach których przeprowadzono badania jakościowe i ilościowe.
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*15 (2021-01-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?